Skip to main content

Sådan arbejder vi med FN´s Verdensmål

Siden FN’s Verdensmål blev vedtaget d. 25. september 2015 på FN topmødet i New York er der kommet større og større fokus på bæredygtig udvikling både offentligt og privat regi og hos det enkelte individ. De 17 verdensmål der blev vedtaget, skal styre verden frem mod at nå målene inden 2030, til gavn for både mennesker og den planet vi bor på. 

På Institut for Teknologi og Innovation tager vi vores rolle i denne udvikling seriøst og vi har siden 2016 målrettet dele af instituttets aktiviteter til arbejde med disse mål.

Vi arbejder med Verdensmålene inden for forskning, undervisning og projekter. Aktiviteterne spænder lige fra #8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, henover #9 Industri, innovation og infrastruktur, samt #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og #12 Ansvarligt forbrug og produktion til #13 Klimaindsats og #15 Livet på land.

Læs om vores helt konkrete tiltag og projekter herunder 

Civil and Architectural Engineering

SDU Civil and Architectural Engineering er en multidisciplinær forskningsenhed, som dækker flere strategiske forskningsområder i relation til byggeri og anlæg og arkitektur med fokus på den nuværende og fremtidige udvikling inden for ingeniørområdet. Sektionens forskning har fokus på: 

Verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur)
Verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund)
Verdensmål 13 (Klimaindsats)

CIVIL AND ARCHITECTURAL ENGINEERING

Ud over forskningsaktiviteterne har sektionen også fokus på verdensmålene i relation til uddannelserne. Derfor udbyder sektionen en ny civilingeniøruddannelse i Bygningsteknik. På uddannelsen lærer de studerende at tænke FN’s Verdensmål og bæredygtighed ind i de løsninger, de som ingeniører skal lave – uanset om det er til bygninger, byplanlægning, broer eller moderne facader. Læs artikel om uddannelsen    Læs mere om den nye uddannelse


Du kan her se en video og læse om, hvordan en af sektionens forskningsenheder; ’CREATE - Computational Research in Emergent Architectural Technology’ lige nu bidrager til udviklingen af bæredygtigt byggeri ved at 3D-printe ressourcebesparende konstruktioner i beton. Et af sektionens forskningsområder, ’Urban Resilience’, har fokus på hvordan byer kan håndtere både årsagerne og virkningerne af klimaforandringer i et bæredygtigt perspektiv. Et meget relevant område, som SDU derfor er ved at opbygge en forskningsgruppe inden for. 
Læs artiklen  Storbyer skal forberede sig på vand og varme

Centre for Sustainable Supply Chain Engineering

Centeret er en tværvidenskabelig forskningsenhed, hvis forskningsprogram er udviklet i tæt samarbejde med industrien og bidrager til bæredygtig udvikling særligt inden for områderne produktion, industriel og Supply Chain Engineering Management. Centerets forskning har fokus på:

Verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur) 
Verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) 
Verdensmål 13 (Klimaindsats)

Centre for Sustainable Supply Chain Engineering

Et af sektionens forskningsområder ’Green and Sustainable Supply Chain Management’ har fokus på grønne og bæredygtige forsyningskæder i relation til både offentlige og private virksomheder. En af udfordringerne på dette område er at mange virksomheder frygter, at det er dyrt og uoverskueligt at udvikle en grøn profil. Et forskerhold på sektionen er derfor ved at udvikle en værktøjskasse, der kan hjælpe især mindre virksomheder til at overkomme denne udfordring. Holdet ledes af professor Kannan Govindan, der er en af verdens førende og mest citerede forskere inden for Green Supply Chain Management. Læs mere om værktøjskassen og Kannan Govindan


Engineering Operations Management

Sektionen  er en interdisciplinær enhed, hvor forskning og undervisning  udvikles i tæt samarbejde med industrien og bidrager til bæredygtig udvikling indenfor områderne manufacturing, industrial and supply chain engineering management. Sektionens forskning har fokus på

Verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)

Engineering Operations Management

Et af sektionens forskningsområder, ’Sustainable Supply Chain Management’, har fokus på grønne og bæredygtige forsyningskæder i relation til både offentlige og private virksomheder. I denne artikel  i Børsen kan du læse om, hvordan den offentlige sektor kan bidrage til den grønne omstilling ved at gøre bæredygtighed og cirkulær tankegang til de vigtigste pejlemærker for indkøb. Som det fremgår af artiklen er dette er dog en udfordrende opgave.

Med udgangspunkt i konceptet ’Sustainable Procurement’ (bæredygtigt indkøb), har en af sektionens forskere i sin Ph.d. afhandling Sustainable Procurement in Supply Chain focusing on Danish Context fokuseret på netop denne udfordring i relation til danske virksomheder.  

Læs mere om konceptet og de udfordringer, som virksomhederne og den offentlige sektor står over for i denne artikel

Innovation and Design Engineering

Sektionen arbejder helhedsorienteret med produktudvikling, innovation og entreprenørskab med inddragelse af relevante aspekter inden for bl.a. teknik, design, markedsforståelse, økonomi og samfund. Sektionens forskning har fokus på

Verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur) 
Verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)

Innovation and Design Engineering

Et af sektionens fokusområder i forhold til Verdensmålene har været en omlægning af kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation. Bæredygtighed skal fremover være en fundamental værdi, når de studerende arbejder med at skabe nye produkter. Dette opnås ved, at der fremover vil være fokus på at omdanne allerede eksisterende produkter til nye produkter, og på at ’upcycle’ gamle materialer til nye produkter. De studerende skal altså forholde sig til produkterne fra vugge til grav, og skal helt grundlæggende tænke på produktets fødekæde, fra start af produktionen og helt frem til hvad der skal ske med produktet, når forbrugerne, eller industrien, er færdige med at bruge produktet.  

Læs artikel om den reformerede kandidatuddannelse

Læs mere om den reformerede kandidatuddannelse, som udbydes fra februar 2020.

Global Sustainable Production

Denne sektion er et led i SDU’s bæredygtighedsstrategi. Sektionen har fokus på bæredygtig produktion, som bliver stadig vigtigere for både private og offentlige virksomheder. Men hvor virksomheder tidligere hovedsageligt skulle sikre, at produktionen var rentabel, skal de nu også sikre, at den er lean, innovativ og bæredygtig – også socialt. Sektionen har derfor ansat flere medarbejdere, der forsker i arbejdsmiljø i Danmark og udlandet. 
Sektionen er kommet forrygende fra start, med millionbevillinger til to projekter til Professor Peter Hasle og sektionsleder for Global Sustainable Production, professor Jan Vang.  Sektionens forskning har fokus på

Verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst)
Verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) 

Global Sustainable Production

Som et eksempel på arbejde i sektionen, der bidrager til verdensmålene kan nævnes projektet ’Overcoming barriers to improving OHS among SMEs in Myanmar’, som Udenrigsministeriet har bevilget næsten 5 mio. kr. til at gennemføre. Efter at mere end 1.100 arbejdere døde i Rana Plaza ulykken i Bangladesh i 2013 er der kommet en øget interesse blandt forskere, globale producenter af mærkevarer, politiske beslutningstagere og NGO’er for at arbejde mod et sundt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheder i udviklingslande, med fokus på ”occupational health and safety” (OHS). 

I dette projekt vil sektionsleder professor Jan Vang Brambini-Pedersen sammen med et projektteam undersøge hvordan man kan påvirke OHS i positiv retning i små og mellemstore virksomheder i Myanmar ved at kombinere viden om OHS med produktivitetsfremmende foranstaltninger (kaldet integreret OHS viden). Hovedformålet med projektet er at analysere hvordan integreret OHS viden kan udbredes og anvendes succesfuldt i en industriklynge i et udviklingsland, og derefter hvordan denne viden kan bruges til at opbygge at formidlings- og implementeringskapacitet hos arbejdsmarkedets parter. Projektet startede i januar 2020 og forventes at være afsluttet ved udgangen af 2022.

Læs artikel om projekterne

Et eksempel på arbejde i sektionen, der bidrager til verdensmålene er projektet ’Safety and health and audit practices in Bangladesh’, som Danida Fellowship Centre har bevilliget næsten 5 mio. kr. til. Arbejdsbetinget sikkerhed og sundhed i udviklingslande får mere og mere opmærksomhed, da vi i de vestlige lande køber produkter fra disse lande. Et vigtigt element i denne proces er kontrol med implikationerne af arbejdsprocesserne for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, hvilket er en ressourcekrævende proces. Dog ved vi kun lidt om, hvordan denne kontrol virker i praksis, og om kontrollen overhovedet har nogen indflydelse på fabrikkerne i udviklingslandene. Projektet, som ud over sektionens forskere også består af et projektteam med andre forskere fra Danmark og Bangladesh, skal derfor afdække kontrolpraksis og konsekvenserne af disse for arbejdernes sikkerhed og sundhed.

Læs artikel om projekterne

 

Technology Entrepreneurship and Innovation

 

Sidst opdateret: 04.10.2023