Skip to main content
DA / EN

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentanten er arbejdsmiljøets tillidsrepræsentant. Han eller hun er først og fremmest en samarbejdspartner, der sammen med arbejdsgiveren skal sørge for, at virksomheden byder på både sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsvilkår. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanten gennem hele sit virke skal være med til at identificere problemer, udfordringer og mål - og sikre løsninger heraf.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver består blandt andet af:
• at deltage i arbejdsmiljøorganisationens møder og øvrige arbejde
• at deltage i udarbejdelsen af virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV)
• at rådgive og blive hørt, når virksomheden fx køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
• at sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner
• at sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, blandt andet diverse politikker inden for sundhed, mobning og stress.
• at sikre, at arbejdsskader bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen
• at holde sig orienteret om arbejdsmiljøet, herunder har han/hun krav på at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet og om der er blevet afgivet påbud.
• at være tilgængelig for sine kolleger - orientere, besvare spørgsmål, osv.

På Institut for Sundhedstjenesteforskning er følgende medarbejdere arbejdsmiljørepræsentanter:

 

For medarbejdere i JBW 9A (Forskningsenheden for Almen Praksis) -
Arbejdslederrepræsentant: Professor Jens Søndergaard  / Arbejdsmiljørepræsentant: Lektor Line Bjørnskov Pedersen

For medarbejdere i JBW 9B (EBB,  IST-sekretariatet) -
Arbejdslederrepræsentant: Institutleder Jesper Bo Nielsen / Arbejdsmiljørepræsentanter: Enhedssekretær Kirsten M. Gauthier

For medarbejdere i JBW 9B (DaCHE , Brugerperspektiver) -
Arbejdslederrepræsentant: Institutleder Jesper Bo Nielsen / Arbejdsmiljørepræsentanter: Lektor Line Bjørnskov Pedersen

For medarbejdere på campus Esbjerg (Sundhedsfremme, CMSS) -
Arbejdslederrepræsentant: Institutleder Jesper Bo Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant: Enhedssekretær Bettina Gundolf

For medarbejdere i JBW 17 og JBW 19 (Miljømedicin, Klinisk Farmakologi) -
Arbejdslederrepræsentant: Analysekemiker Flemming Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant: Laborant Annette Zeberg

 Institutleder Jesper Bo Nielsen fungerer tillige som formand for lokalarbejsmiljøudvalget.

Yderligere informationer om arbejdsmiljø findes på SDUnet.

Sidst opdateret: 19.07.2022