Skip to main content

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentanten er arbejdsmiljøets tillidsrepræsentant. Han eller hun er først og fremmest en samarbejdspartner, der sammen med arbejdsgiveren skal sørge for, at virksomheden byder på både sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsvilkår. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanten gennem hele sit virke skal være med til at identificere problemer, udfordringer og mål - og sikre løsninger heraf.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver består blandt andet af:
• at deltage i arbejdsmiljøorganisationens møder og øvrige arbejde
• at deltage i udarbejdelsen af virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV)
• at rådgive og blive hørt, når virksomheden fx køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
• at sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner
• at sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, blandt andet diverse politikker inden for sundhed, mobning og stress.
• at sikre, at arbejdsskader bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen
• at holde sig orienteret om arbejdsmiljøet, herunder har han/hun krav på at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet og om der er blevet afgivet påbud.
• at være tilgængelig for sine kolleger - orientere, besvare spørgsmål, osv.

På Institut for Sundhedstjenesteforskning er følgende medarbejdere arbejdsmiljørepræsentanter:

 

For medarbejdere i JBW 9A (Forskningsenheden for Almen Praksis) -
Arbejdslederrepræsentant: Professor Jens Søndergaard  / Arbejdsmiljørepræsentant: Lektor Line Bjørnskov Pedersen

For medarbejdere i JBW 9B (EBB,  IST-sekretariatet) -
Arbejdslederrepræsentant: Institutleder Jesper Bo Nielsen / Arbejdsmiljørepræsentanter: Enhedssekretær Kirsten M. Gauthier

For medarbejdere i JBW 9B (DaCHE , Brugerperspektiver) -
Arbejdslederrepræsentant: Institutleder Jesper Bo Nielsen / Arbejdsmiljørepræsentanter: Lektor Line Bjørnskov Pedersen

For medarbejdere på campus Esbjerg (Sundhedsfremme, CMSS) -
Arbejdslederrepræsentant: Institutleder Jesper Bo Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant: Enhedssekretær Bettina Gundolf

For medarbejdere i JBW 17 og JBW 19 (Miljømedicin, Klinisk Farmakologi) -
Arbejdslederrepræsentant: Analysekemiker Flemming Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant: Laborant Annette Zeberg

 Institutleder Jesper Bo Nielsen fungerer tillige som formand for lokalarbejsmiljøudvalget.

Yderligere informationer om arbejdsmiljø findes på SDUnet.

Sidst opdateret: 19.07.2022