Skip to main content

Institutråd

Sammensætningen af Institutrådet pr. 1. januar 2017

Formand:
Professor Jesper Bo Nielsen, IST

Næstformand: 
Lektor Jonas Mengel-From, EBB

Øvrige medlemmer:
Lektor Eva Ladekær Larsen, Sundhedsfremme
Ph.d.-studerende Mette Reilev, Almen Praksis
Ph.d.-studerende Nicolai Fink Simonsen, DaCHE
Projektsygeplejerske Gitte Bay Christensen, EBB
Dataanalytiker Jakob Mortensen, EBB
Analysekemiker Flemming Nielsen, Miljømedicin

Referater af møderne i Institutrådet kan læses på SDUnet.