Skip to main content

Om instituttet

Vi holder et stærkt fokus på forskning i sygdomme og deres forebyggelsesmuligheder, men sætter også sygdom ind i et bredere samfundsperspektiv og producerer og formidler viden, der kan bidrage til nye strategier i sundhedsvæsnet. Inden for sundhedsfremme fokuserer vi på de resurser og handlemuligheder, der kan styrke menneskers livskraft, idet sundhed ikke blot betragtes som fravær af sygdom.

Instituttet deltager i formidling af forskningsresultater på alle niveauer i forhold til såvel offentlighed som forskningsverden. Undervisningsmæssigt stræber vi efter at levere relevante bidrag til primært sundhedsvidenskabelige uddannelser både på prægraduat og postgraduat niveau.

Instituttet stræber efter at synliggøre sig som et førende internationalt forskningsinstitut og en attraktiv samarbejdspartner i forhold til analyser af sygelighed og sundhed.

Visioner og værdigundlag

Vores vision er gennem forskning, uddannelse og formidling på højeste niveau at bidrage til at forbedre menneskers sundhed.

Vores styrke er kompetencen til forskningsbaserede analyser af sygelighed og sundhed i forhold til såvel patient, befolkning som samfund under anvendelse af f. eks.  

  • Registerforskning Studier af lægemidler og andre fremmedstoffers effekter og virkningsmekanismer
  • Undersøgelser på grænsefladen mellem borger, patient og behandlingssystem
  • Analyser af resurseallokering, kvalitetssikring og interventionsstrategier. 

Vi vil

  • gennem strategisk samarbejde fastholde, udvikle og synliggøre IST som et førende internationalt regionalt forankret  forskningsinstitut i forhold til analyse af sygelighed,  sundhed og cost-effectiveness
  • sikre at vores indsats har væsentlig betydning for sundhedspolitikker og dermed på menneskers sundhed.

Dette gør vi ved

  • at arbejde for, at IST skal være en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads for nationale og internationale forskere og studerende
  • at arbejde for at det videnskabelige niveau fortsat øges og synliggøres nationalt og internationalt
  • at arbejde for, at IST skal være det umiddelbare førstevalg, når myndigheder og medier ønsker informationer og vurderinger omkring sundhedstjenesteforskning og sundhedsfremme.

De interne værdierder samtidig er forudsætningen for vore mål, bygger på, at:

  • IST er en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har mulighed for faglig og personlig udvikling i et arbejdsmiljø, som står mål med de bedste i landet
  • IST udnytter de potentialer, der ligger i samarbejde mellem faggrupper og forskningsenheder internt på instituttet og fakultetet.

Sidst opdateret: 20.10.2023