Skip to main content

Professor Mogens Hørder 80 år

Søger man belæg for at dagens 80-årige er som gårsdagens 60-årige, er professor, dr.med. Mogens Hørder et godt eksempel. Når han den 26. maj fylder 80, passer han stadig sit job ved Forskningsenhed for Brugerperspektiver ved Syddansk Universitet. Hans ca. 20 år som dekan for universitetets sundhedsvidenskabelige fakultet rakte indtil 2008, og han var i en tilsvarende lang periode professor og ledende overlæge ved afdelingen for klinisk biokemi, klinisk genetik og klinisk farmakologi.

Lige siden Mogens Hørder i 1970 afsluttede sin kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet med en guldmedaljeopgave, har karrieren – og livet – været præget af hans utrættelige energi. Først udfoldet indenfor specialet i klinisk kemi ved ansættelser i Aarhus, USA og siden 1975 i Odense, med utallige videnskabelige artikler til fagtidsskrifter og bidrag til udviklingen af specialet gennem bedømmelsesudvalg og formandskaber for nordiske samarbejdsinitiativer. Efterhånden som hans ry som en effektiv og vidende igangsætter bredte sig, udvidede indsatsen sig til kvalitetsudvikling af sundhedsuddannelserne, både ved eget og andre universiteter. Som dekan ved SDU havde Mogens det overordnede ansvar for etablering af en lang række af de nye uddannelser, der er opstået i tillæg til de klassiske kandidat- og professionsbacheloruddannelser i medicin, sygepleje, fysioterapi mm. Det gælder fx folkesundhedsvidenskab, rehabilitering og kiropraktoruddannelsen, samt masteruddannelsen kvalitet og ledelse i sundheds-og socialsektoren (MPQM). Mogens var også i spidsen da SDU som det første danske universitet inddrog personlige interview i optagelsesproceduren og omlagde til mere aktiverende undervisningsformer.

Mogens Hørder’s profil på SDU’s forskningsdatabase opregner et utal af forskningsbidrag, men kun 62 aktiviteter. Det må være en fejl, for Mogens er altid på farten til konferencer eller møder i de mange udvalg han er medlem af eller formand for. Hans høje aktivitetsniveauet er ganske enkelt imponerende. Det virker som om kun en corona-pandemi kan holde ham nogenlunde i ro hjemme i Odense.

Ved Enhed for Brugerperspektiver har Mogens senest været meget optaget af arbejdet for at give patientens stemme i sundhedsvæsnet, med særlig fokus på at inddrage patienterne i forskningen, alt sammen til gavn for behandling og pleje. Kollegerne ved enheden har således dagligt glæde af hans store viden og utallige kontakter i ind- og udland.

Senere på året vil Mogens Hørder blive fejret af kollegerne ved et festseminar.

Redaktionen afsluttet: