Skip to main content

Hjælp til navngivning

Hver enhed bør vælge hvilken af de forskellige typer af projektnumre de vil bruge til navngivningen af deres projekters forskningsmapper og eventuelt datafilerne.

Desuden bør man følge nedenstående punkter i forbindelse med navngivning af alle mappe- og filnavne: 

 1. Bør IKKE indeholde specialtegn som:
  ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " og |
 2. Bør IKKE indeholde mellemrumstegn
 3. Bør ikke indeholde bogstaverne æ, ø eller å
 4. Må gerne indeholde _ og – (underscore og bindestreg)
 5. Må gerne indeholde dato, men det anbefales at bruge formatet YYYYMMDD, da det sikrer sortering i kronologisk orden
 6. Må gerne bruge fortløbende numre, men det anbefales at bruge foranstillede nuller, da det sikre sekventiel sortering.
  F.eks 001, 002, …, 213.
  Bemærk dog - hvis det er et fortløbende deltagernummer, bør det altid være på formen 1001, 1002, 1003,…,1213. Foranstillede nuller vil ofte blive fjernet i forskellige programmer som excel, stata, osv.

 

Læs mere om det her.

 

Sidst opdateret: 20.10.2023