European Public Health uge 11. - 15. maj

Den Europæiske forening for Samfundsmedicinske Selskaber (The European Public Health Association) har indledt den anden udgave af Den Europæiske Folkesundhedsuge for at øge opmærksomheden på folkesundheden. I år finder den sted fra 11. – 15. maj i flere europæiske lande. Målet er at få politikere, beslutningstagere og offentligheden til at øge interessen for folkesundheden.

Europæisk Folkesundhedsuge

Pressemeddelelse                                                            

Den aktuelle COVID-19-pandemi har øget opmærksomheden på folkesundheden og dens betydning for lande og samfund over hele verden. Som C. Everett Koop, den tidligere amerikanske kirurg og leder af folkesundheden under præsident Reagan, sagde: ”Sundhedsvæsnet er livsvigtigt for os alle på visse tidspunkter, men folkesundheden er livsvigtig for os alle hele tiden.”

Den Europæiske forening for Samfundsmedicinske Selskaber (The European Public Health Association) har indledt den anden udgave af Den Europæiske Folkesundhedsuge for at øge opmærksomheden på folkesundheden. I år finder den sted fra 11. – 15. maj i flere europæiske lande. Målet er at få politikere, beslutningstagere og offentligheden til at øge interessen for folkesundheden.

Oprindeligt var der fem temaer fordelt på enkelte dage:

  • Forbedre sundheden via globale mål
  • Den primære sundhedssektor i den digitale tidsalder
  • Hold sammen for den mentale sundhed
  • Lige ret til sundhed for alle
  • Bliv gammel, forbliv sund

På grund af den internationale sundhedskrise vil det overordnede tema dog have fokus på COVID-19. For dem, der måtte være interesseret i at vide mere om folkesundhed, samarbejdet omkring pandemien, koordinering og kommunikation, vil Den Europæiske Sundhedsuge lancere et webinar med titlen: ”Joining forces for healthier populations”. Det vil blive gennemført den 11. maj i år fra kl 9:30 – 11:00. Flere informationer om webinaret og foredragsholdere findes her: https://eupha.org/EUPHW , deltagelse er gratis.

I forhold til det ovennævnte og de fem temaer, vil vi gerne gøre opmærksom på:

  • Ingen globale mål kan eksistere i lukkede samfund
  • En styrket folkesundhed med fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse vil kunne understøtte den primære sektor. Forskning og viden inden for folkesundhed skal implementeres hurtigt i praksis
  • Fysisk distance kan overkommes ved en stærk social samhørighed, og folk burde nu, mere end nogen sinde før, skabe og opretholde sociale bånd og forbindelser på kreative måder
  • Alle – syge såvel som raske; gamle såvel som unge; og fattige såvel som rige – har ret til samme sundhedsniveau
  • Sundhed er en hovedforudsætning for høj livskvalitet, og gode sundhedsdeterminanter skaber sunde vaner og sundhed hele livet igennem.

Forskningsenheden for Sundhedsfremme ved Syddansk Universitet (SDU) er altid parat til at understøtte folkesundheden. Besøg os på hjemmesiden: www.sdu.dk/healthpromotion , samt på vores bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab: https://www.sdu.dk/da/Uddannelse/bachelor/folkesund og vores kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab: https://www.sdu.dk/da/Uddannelse/kandidat/folkesundhedsvidenskab