Ph.d.-projekter

Miljømedicin

Aktuelle:

Dorte Vesterholm Lind (Jensen), cand.scient.san.publ.:
Sammenhængen mellem nuværende og tidlig udsættelse for hormonforstyrrende stoffer og frugtbarhed, målt som ventetid til graviditet og sædkvalitet.
Hovedvejleder:  Professor Tina Kold Jensen
Medvejledere: Philippe Grandjean; Pál Weihe, Færøernes Sygehusvæsen.
Forsvarsdato:  (afvent)

Tabassam Latif, cand.med.:
Semen quality and subsequent testosterone levels, cardiovascular disease, metabolic syndrome, cancer and mortality among 13,000 Copenhagen men.
Hovedvejleder: Professor Tina Kold Jensen
Medvejleder: Sven Olaf Skouby, Herlev Hospital; Jesper Mehlsen, Frederiksberg Hospitals Koordinerende Forskningsenhed; Niels Jørgensen, Rigshospitalet.

Clara Amalie Gade Timmermann, cand.scient.san.publ.:
Immunologiske påvirkninger hos børn udsat for perfluorerede stoffer.
Hovedvejleder: Professor Philippe Grandjean
Medvejledere: Tina Kold Jensen; Esben Budtz-Jørgensen, KU/Biostatistik.

 

Nylige:

Jeanett Tang-Péronard, cand.merc.:
Early-life exposure to persistent organic pollutants (POPs) and obesity development in humans 
Hovedvejleder: Professor Berit Heitmann, Frederiksberg Hospital og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 
Medvejledere: Tina Kold Jensen og lektor Helle Raun Andersen, SDU-Miljømedicin
Forsvaret:  10. april 2015

Rikke Holmgaard, cand.med.:
Skin penetration studied by static diffusion cell´s, microdialysis and open-flow microperfusion - Sampling of fentanyl and benzoicacid in human skin ex vivo. Method advantages and limitations.
Hovedvejleder: Jesper Bo Nielsen
Medvejledere: Kim Brøsen, Klinisk Farmakologi samt Eva Benfeldt, Gentofte Hospital, og Jens Ahm Sørensen, Odense Universitetshospital.
Forsvaret: 18. juni 2012

Mia Birkhøj Kjærstad, cand.scient.:
Potential endocrine disturbance of fetal development by azole compounds used as antifungals in pharmaceuticals and agrochemicals. A study on placental transport and effects on steroid metabolizing enzymes.
Hovedvejleder: Helle Raun Andersen
Medvejledere: Kim Brøsen, Klinisk Farmakologi, samt Lisbeth Knudsen, Københavns Universitet og Anne Marie Vinggaard, Danmark Fødevareforskning.
Forsvaret: 21. januar 2011 

Maja Kirkegaard, cand.scient.:
Effekter af POP-eksponering via kost: Vitamin- og hormonkoncentrationer i grønlandske slædehunde i relation til eksponering for organohalogener.
Hovedvejleder: Philippe Grandjean
Medvejledere: Rune Dietz, DMU, og Bjørn Munro Jenssen, NTNU, Norge.
Forsvaret: 18. februar 2010

Signe Beck-Nielsen, cand.med.:
Rakitis hos børn i Danmark: Forekomst og senkomplikationer.
Hovedvejleder: Bendt Brock Jacobsen, Klinisk Institut.
Medvejledere: (4) bl.a. Tina Kold Jensen
Forsvaret: 6. november 2009

Maria Skaalum Petersen, cand.pharm.:
Gen-miljø interaction: PCB- og kviksølveksponering, P450 enzymer og Parkinsons sygdom på Færøerne.
Hovedvejleder: Philippe Grandjean
Medvejledere: Pál Weihe og Kim Brøsen
Forsvaret: 6. marts 2009

Jónrit Halling, cand.pharm:
Pharmacogenetic variation in drug metabolism among Faroese.
Hovedvejleder: Kim Brøsen, Klinisk Farmakologi
Medvejledere: Philippe Grandjean og Pál Weihe
Forsvaret: 25. marts 2008

Anne Estmann, cand.med.:
Rygning og allergi. Et prospektivt kohortestudie af born med høj risiko for udvikling af allergi.
Hovedvejleder: Arne Høst, MD, University Hospital of Odense
Medvejleder: Tina Kold Jensen.
Forsvaret: 3. december  2004

Thomas Høj Rasmussen, cand.scient.
Modulering af østrogen-regulerede påvirkninger med fremmedstoffer og PPAR-afhængig interaktion.
Hovedvejleder: Jesper Bo Nielsen
Medvejleder: Philippe Grandjean
Forsvaret: 7. marts 2003

Esben Budtz-Jørgensen, cand.scient.
Statistical Methods for the Evaluation of Health Effects of Prenatal Mercury Exposure.
Hovedvejleder: Niels Keiding, Københavns Universitet
Medvejledere: Philippe Grandjean og Pál Weihe
Forsvaret: 12. april 2002