Skip to main content

Forskningsområder

Miljømedicin

Forskningsområder

 • Skadelige effekter forårsaget af forureningsstoffer, særlig med henblik på udvikling og reproduktion
 • Udvikling og validering af biomarkører
 • Miljø- og reproduktionsepidemiologi
 • Metodologiske studier af miljømedicinske risikovurdering og risikooplevelse

        (Specifikke projekter under hvert forskningsområde, se Forskningsprojekter)

Tilgængelige metoder, teknikker og udstyr

 • Kohorter og metoder til anvendelse I miljø- og reproduktionsepidemiologiske studier
 • AAS, HPLC, GC-MS og spektrofotometriske metoder til biomarkør-analyser
 • In vitro undersøgelser af serum for østrogenicitet og anden receptor-aktivering
 • Neuropsykologiske og andre følsomme testmetoder til vurdering af subkliniske påvirkninger
 • In vitro model af perkutan penetration gennem human hud
 • Link til Forskningsinfrastruktur (http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/forskning/forskningsinfrastruktur.aspx)

Vores vision

er gennem forskning, uddannelse og formidling af højeste faglige kvalitet at bedre folkesundheden ved forebyggelse af miljøbetingede eksponeringer for risikofaktorer.

Vi vil

 • sikre en fagligt stærk profil inden for miljømedicinsk forskning i international, national og regional sammenhæng
 • fokusere på særligt sårbare persongrupper og organfunktioner, specielt effekter af kemiske eksponeringer under følsomme udviklingstrin, og
 • formidle viden, færdigheder og engagement gennem undervisning, udadrettet information og rådgivning.

Vores styrke er høj kompetence vedrørende miljøbetingede påvirkninger af sundheden - under anvendelse af

 • undersøgelser af befolkningsgrupper, specielt ved opfølgning siden fødslen
 • allerede eksisterende registre til belysning af befolkningens miljøbetingede eksponeringer og dermed forbundne sygdomsrisici, og
 • biomarkører til belysning af kemiske eksponeringer og deres effekter og virkningsmekanismer, og
 • forskningsmetoder, som skaber det bedst mulige grundlag for risikovurdering og anvendelse af forsigtighedsprincippet.

De interne værdier, der samtidig er forudsætningen for vore mål, bygger på at sikre

 • en dynamisk arbejdsplads, hvor de ansatte har mulighed for at udnytte og udvikle deres kompetence,
 • mulighederne for tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og forskningsenheder samt nationalt og internationalt samarbejde, og
 • prioritering af forebyggelse og bæredygtighed i praksis.