Skip to main content

Forskningsnetværk

Miljømedicin

Nationale og internationale forskningsprogrammer

  • GEMINAKAR  tvillingekohorte i samarbejde med Det Danske Tvillingeregister
  • Odense Børnekohorte (dataindsamling på ca. 2500 børnefamilier i Odense)(forskningsleder: Tina Kold Jensen)(Projektkoordinator Henriette Boye Kyhl)
  • University of Bristol (UK): Samarbejde om data fra ALSPAC fødselskohorten for at belyse påvirkning af hjernefunktioner, hjernestruktur og sygdomsrisici, som kan tilskrives prænatal eksponering for methylkviksølv samt den mulige betydning af arveligt betinget sårbarhed; desuden epigenetiske forskelle i en-æggede tvillinger og mendelian randomization.
  • University of Antwerp - Dept. Biomedical Sciences (Professor Greet Schoeters) og samarbejde med professor Wim Vanden Berghe om epigenetiske forandringer i relation til miljøeksponeringer (Miljøstyrelsens Pesticidforskningsprogram)
  • Miljømedicinske analyser i KRAM undersøgelsen (4 af kommunerne)(se tal og billeder)(KOST-RYGNING-ALKOHOL-MOTION)
  • DEMOCOPHES i Danmark (Børn og Miljø) (DEMOnstration of a study to COordinate and Perform Human biomonitoring on a European Scale) (se også EU side)