Skip to main content

Afsluttede forskningsprojekter

Blue SDU Think Tank

Tidsplan:      Efterår 2016
Kontakt:     Solveig Bøggild Dohrmann

Det maritime telemedicinske Sundhedsvæsen

Tidsplan:     2014- primo 2018
Kontakt:       Kimmo Herttua

Det Metaboliske syndrom

Tidsplan:                         2011-2014
Projektansvarlig:      Jørgen Riis Jepsen

En gap-analyse af søfartslægers serviceprofil i forhold til praktiserende læger

Tidsplan:     2017
Kontakt:       Despena Andrioti

Ergonomisk arbejdsmiljø, fysiske belastninger og fatigue på danske fiskefartøjer

Tidsplan:                         2015
Projektansvarlig:      Helle Østergaard

Fatigue, stress og relationel koordinering blandt ansatte i færgefarten (ph.d. projekt)

Tidsplan:     2013-2017
Kontakt:     Solveig Bøggild Dohrmann

Fiskeren i krydspres

Tidsplan:                         2014-2015
Projektansvarlig:      Jørgen Møller Christiansen

Forebyggelse af ulykker i olie- og gasindustrien (follow-up)

Tidsplan:      2014-2015
Kontakt:      Hanna Barbara Rasmussen 

MARTHA

Tidsplan:                         2013-2016
Projektansvarlig:      Jørgen Riis Jepsen

Nul ulykker i offshore industrien, hvordan?

Tidsplan:      2008-2012
Kontakt:      Hanna Barbara Rasmussen

SHEBA

Kontakt:     Eva Roth

Sikkerhedskultur og Anmeldepraksis på Skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (SADIS)

Tidsplan:     2010-2013
Kontakt:      Hanna Barbara Rasmussen

Situation Awareness til energieffektivisering på skibe

Tidsplan:      2015-2019
Kontakt:      Hanna Barbara Rasmussen

Social sikkerhed for alle ansatte til søs

Tidsplan:     2007-2014
Kontakt:      Olaf Chr. Jensen

Stewardship of marine resources in rapidly evolving Arctic economies and ecosystems: The threat of invasive species

Projektansvarlig:      Melina Kourantidou

Sundhedsfremme til søs

Tidsplan:                         2007-2013 
Projektansvarlig:      Lulu Hjarnø

The reform of Chinese state-owned ship crewing agencies and implications for China's seafaring labour export

Kontakt:     Zhiwei Zhao

Udvikling af proaktiv sikkerhedskultur i fiskerierhvervet - hvad skal der til?

Tidsplan:     2013-2014
Kontakt:     Hanna Barbara Rasmussen

Virkemidler i Forebyggelse af Arbejdsulykker i Fiskeriet i de Nordiske lande (ViFAFiN)

Tidsplan:                         2016
Projektansvarlig:      Jørgen Møller Christiansen

Sidst opdateret: 10.05.2021