Skip to main content

Uddannelse

- Bachelorudd. SDU

Medicinsk bachelor professionssporet modul 7
Medicinsk bachelor professionssporet modul 8
SU 503 Farmakologi
SU 511 Samfundsfarmaci
SU 512 Basal Farmakologi
NAT 507 1. årsopgaver Farmaci
Bachelorprojekt 

- Kandidatudd. SDU

Diverse moduler kandidat medicin
Kandidatuddannelsen Farmaci
Kandidatprojekt

- Speciallægekurser

Speciallægeuddannelsen i klinisk Farmakologi
a-kurser:
Farmakogenetik/- genomik, metabolisme- og ekskretion af lægemidler
Farmakoøkonomi
Farmakoepidemiologi

- Laborantelever

Derudover deltager enheden løbende i uddannelsesprogram for laborantelever i samarbejde med miljømedicin for at sikre stor alsidighed i forløbet (1 årigt).