Skip to main content

Samarbejde

Nationale samarbejder

Medicin.dk
http://www.medicin.dk

Lægemiddelinteraktionsdatabasen
http://www.Interaktionsdatabasen.dk  
 
Sundhedsstyrelsen
http://sundhedsstyrelsen.dk 

Lægemiddelrådet Region Syd
http://www.regionsyddanmark.dk/wm257539

RADS
Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin

Pharmakon
Pharmakon.dk.

Paraplyorganisationen over de 5 selvstændige farmakologiske selskaber:

Dansk Selskab for Farmakologi
http://www.farmakologi.org

De 5 selskaber er:

Danmarks Farmaceutiske Selskab
http://www.farmaceutisk-selskab.dk

Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi
http://www.farmakoepi.dk

Dansk Selskab for Farmakologi, Toksikologi og Medicinalkemi
http://www.dsftm.dk

Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
http://www.dskf.org

Dansk Selskab for Klinisk Kemisk Farmakologi
http://www.dsk2f.dk

 

Internationale samarbejder

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology
http://www.bcpt.org

European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT)
http://www.eacpt.org/

International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR)
http://www.iuphar.org/

International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE)
http://www.ispe.org/