Skip to main content

Klinisk forskning

RCT

Det kontrollerede kliniske forsøg (Randomized Controlled Trial (RCT)) eller endnu bedre meta-analyser eller systematiske vurderinger af flere RCTs anses for at være den gyldne standard for dokumentation af lægemidlers effektivitet. RCT har både fordele og ulemper, hvorfor andre metoder til at evaluere kliniske interventioner er tiltrængt.
Kliniske farmakologer har været pionerer inden for lanceringen af RTC og specielt lanceringen af placebo som kontrolstof. I dag beherskes RCT af forskere indenfor klinisk intervention inden for næsten alle lægelige specialer og er ikke længere forbeholdt kliniske farmakologer. Det er vanskeligt at udpege præcise områder, hvor kliniske farmakologer spiller en særlig rolle i forbindelse med RCT.
Det er en metode, som alle kliniske farmakologer skal have kendskab til, da den stadig danner grundlaget for lægemiddelevaluering. Et område hvor kliniske farmakologer kunne gøre en forskel er i påvisningen af relativt hyppige bivirkninger, som er forudsigelige og forståelige på baggrund af lægemidlets virkningsmekanisme og -måde.

Biomarkører

Et andet område kunne være validering af biomarkører til måling af lægemiddelvirkninger i kliniske forsøg. I klinisk farmakologisk forskning kan en biomarkør defineres som en særlig egenskab, der kan benyttes som et objektivt mål og dermed en indikator for en terapeutisk intervention.   Vi designer jævnligt vores lægemiddelmetabolismestudier som RCT og benytter biomarkører i form af eksperimentel smerte eller pupilmålinger.

Eksterne samarbejder

Klinisk Farmakologi i Odense har siden 1980 spillet en central rolle i en multicentergruppe kaldet Danish University Antidepressant Group (DUAG), og vi har også været pionerer inden for forskningen i brugen af antidepressiva i forbindelse med neuropatismerter. Forskningen i neuropati er nu overtaget af Neurologisk afdeling N på Odense Universitetshospital under ledelse af professor Søren H. Sindrup, som fik sin videnskabelige uddannelse hos os, men vi samarbejder stadigvæk.

Referencer

Gram LF; Danish University Antidepressant Group (DUAG). Acute and continuation therapy in unipolar depression: observations from the run-in phase of a maintenance trial. Acta Psychiatr Scand. 2008 Aug;118(2):123-9.Epub 2008 Mar 27.

Otto M, Bach FW, Jensen TS, Brøsen K, Sindrup SH. Escitalopram in painful polyneuropathy: a randomized, placebo-controlled, cross-over trial. Pain. 2008 Oct 15;139(2):275-83. Epub 2008 Jun 10.