Skip to main content

Farmakoepidemiologi

Oftest er der tale om forsøg på at besvare klinisk farmakologiske spørgsmål ved epidemiologiske metoder.
Et vigtigt redskab i enhedens farmakoepidemiologiske forskning er Odense Universitets Pharmacoepidemiologiske database (OPED) som blev etableret i 1990. OPED er en komplet, personhenførbar database over al tilskudsberettiget medicin for alle Fyns Amts indbyggere.
Databasen har givet helt nye muligheder for at beskrive lægemiddelforbrugsmønstre kvalitativ, for at beskrive lægemiddeleffekter og for at målrette og monitorere interventioner. Den har udgjort et væsentligt arbejdsgrundlag for de lokale forskningsenheder i klinisk farmakologi, almen medicin, biostatistik og sundhedsøkonomi. Der har gennem alle årene været et frodigt samarbejde mellem disse grupper.
I 2007 blev databasen udvidet til at omfatte hele Region Syddanmark og i 2009 Region Sjælland. Dermed når det samlede befolkningsgrundlag op på ca 2,0 millioner personer. I modsætning til det landsdækkende lægemiddelregister i regi af Danmarks Statistik er der mulighed for at identificere konkrete lægemiddelbrugere og at kontakte med henblik på supplerende oplysninger.

Kompetencer

Afdelingen har arbejdet videnskabeligt og har publiceret inden for følgende områder af farmakoepidemiologiske metodik:

 • Intensiv monitorering af adverse drug events
 • Interventionsstudier med hensyn til ordinationsadfærd.
 • Lægemiddeløkonomi
 • Deskriptive analyser af lægemiddelbrug
  • Individbaseret lægemiddelforbrugsstatistik
  • Kvalitetsindikatorer
  • Ventetidsanalyser
 • Kausalitetssøgende studier
  • Kohortestudier
  • Case-control studier
  • Symmetrianalyser
  • Andre avancerede epidemiologiske design
  • Strømlinet klinisk trial

Fokuspunkter

 • Farmakoepidemiologiske aspekter inden for følgende kliniske discipliner:
  • Almen medicin
  • Gastroenterologi
  • Lungemedicin
  • Neurologi
  • Onkologi
 • Kvalitetsindikatorer for lægemiddelanvendelse