Skip to main content

Forskningsområder

Forskningenheden understøtter udviklingen af nye kemiske stoffer (”New Chemical Entities”) mod udækkede medicinske behov.

Klinisk farmakologi er et tværfagligt lægeligt speciale, som omfatter aktiviteter inden for undervisning, patientbehandling og forskning, og i praksis er de tre områder nøje forbundne.

Undervisningen er forskningsbaseret og omfatter prægraduat undervisning af især medicin-, kiropraktor- og farmaceutstuderende men også af naturvidenskabsstuderende (biomedicin, farmaceutisk kemi etc.). Den postgraduate undervisning indbefatter især læger under speciallægeuddannelse men også læger som et led i livslang uddannelse. De klinisk funktioner er beskrevet i den generelle introduktion.

Der findes ingen entydig definition på, hvad klinisk farmakologisk forskning er, men der er typer af forskning, der traditionelt udføres af kliniske farmakologer.