Skip to main content

FAST

FAST -forsøget (Febuxostat versus Allopurinol Streamlined Trial) er et stort klinisk fase IV-forsøg, som har til formål at undersøge om der er forskel på risikoen for udvikling af hjerte-karsygdomme hos patienter med urinsyregigt ved behandling med henholdsvis allopurinol og febuxostat. I forsøget randomiseres patienter over 60 år som allerede er i behandling med allopurinol på grund af urinsyregigt til enten at fortsætte med allopurinol eller skifte til febuxostat.

Herefter følges grupperne med hensyn til forekomst af kardiovaskulære hændelser. Studiet gennemføres som et naturalistisk studie i almen praksisregi, og kandidaterne til studiet identificeres bl.a. ved hjælp af OPED

Forsøget startede i 2011, og der skal randomiseres 5706 patienter i forsøget. Vi forventer at vi i Danmark bidrager med mellem en tredjedel og halvdel af disse patienter.

Læs mere om forsøget her

Projektansvarlig
Jesper Hallas, Professor overlæge

Projektlæge
Morten Rix Hansen, Læge

Afdelingsleder
Lena Larsen Rasmussen, Sygeplejerske, MHM
tlf. 6550 4199
fax. 65504275

Adresse Odense
J.B. Winsløws Vej 25, 1.
5000 Odense C