Klinisk Farmakologi og Farmaci

Klinisk Farmakologi er et lægeligt speciale, som på et videnskabeligt grundlag kombinerer medicinsk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler. Klinisk Farmakologi yder rådgivning og vejledning om alle forhold vedrørende anvendelse af lægemidler indenfor alle områder af sundhedsvæsenet. Forskningsenheden danner også rammen om forskning i klinisk farmaci samt om kandidatuddannelsen i klinisk farmaci.

Klinisk farmakologi omfatter funktioner i relation til klinisk service, forskning og undervisning som en integreret enhed. Det er et udpræget tværfagligt speciale, som skal bidrage til at sikre en optimal anvendelse af lægemidler for enkelte patient, for grupper af patienter samt og for samfundet.

Klinisk farmaci er den beslægtede farmaceutiske disciplin, som kan defineres som sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et samarbejde mellem farmaceuter, forskellige sundhedsprofessionelle og patienten selv.

Kernen i enhver farmaceuts viden er et omfattende kendskab til formulering, fremstilling og kvalitetssikring af lægemidler. I Danmark er klinisk farmaceut ikke en beskyttet titel. Det er noget enhver farmaceut kan kalde sig, og der er ikke nogen officielle specifikke uddannelseskrav.

Klinisk farmakologi og klinisk farmaci arbejder for de samme mål, men i praksis er der stor forskel på, hvorledes disse nås. Det skyldes at klinisk farmakologer er læger og dermed patientfokuserede, mens klinisk farmaceuter er produktorienterede. I Odense og i Region Syddanmark bestræber vi os på, at der opstå en synergi og ikke en konkurrence imellem de to fag.

Universitetsfunktionen i klinisk farmakologi og klinisk farmaci ved SDU har spillet en central rolle og vil fremover også være drivkraften for udviklingen af de to discipliner på Odense Universitetshospital og i Region Syddanmark.

Eksterne opgaver

Klinisk farmakologi omfatter lægemiddelinformation, vurdering af lægemidlers anvendelse, effekt og bivirkninger, herunder farmakoepidemiologiske og farmakoøkonomiske aspekter, rådgivning vedrørende lægemiddelforgiftninger, vurdering af lægemiddelanalyser, gennemførelse af kliniske afprøvninger, deltagelse i lægemiddelkomitéarbejde og rådgivning om regulatoriske forhold for lægemidler.

Historie

Den 1. august 1978 blev der på Farmakologisk Institut ved det, der dengang hed Odense Universitet oprettet et professorat i klinisk farmakologi. I 1991 blev Klinisk Farmakologi en selvstændig afdeling under Institut for Medicinsk Biologi og i 1998 en selvstændig forskningsenhed under Institut for Sundhedstjenesteforskning. Fra grundlæggelsen og frem til 1996 var klinisk farmakologi et rent universitetsfag, men herefter tillige et nyt lægeligt speciale. Det førte til, at der blev oprettet uddannelsesstillinger til yngre læger i klinisk farmakologi. I 2003 blev Klinisk farmakologi oprettet som speciale ved Afdeling for Biokemi, Farmakologi & Genetik, OUH. I praksis har der siden været tæt fagligt samarbejde mellem SDU og OUH delen af klinisk farmakologi, lige som disse er fysisk placeret samme sted.

Opgaver primært knyttet til OUH

Lægemiddelinformationen: Patientorienteret rådgivning til sundhedspersoner i lægemiddelspørgsmål
Lægemiddelkomiteen: Medlemskab og klinisk farmakologiske rådgivningsfunktioner
GCP: Good Clinical Practice - kvalitetssikring af kliniske forsøg med lægemidler hos mennesker
HEKLA: Hospitalsenhed for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse ved OUH
TDM: Therapeutic Drug Monitorering - rådgivning i forbindelse med lægemiddelanalyser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies