Skip to main content

På Miljømedicinsk afdeling er der 2 ansatte professorer, 3 lektorer, en adjunkt, 3 laboranter, en sekretær og et antal Phd studerende. Derudover har vi flere gæstelektorer ansat og igennem mange år har vi haft overlæge Pál Weihe fra Afdeling for Arbejdsmedicin og Folkesundhed fra Færøernes Sygehusvæsen ansat. Vi har mange både nationale og international samarbejdspartnere og bevillinger fra både nationale og internationale fonde (e.g. Novo Nordisk Fonden, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, U.S. National Institute of Health og EU). Vores hovedinteresse er hvordan udsættelse for miljøkemikalier påvirker sygdom og helbred, specielt på følsomme tidspunkter under udviklingen som foster, spædbarn, tidlig barndom og i pubertet. Vi undersøger både skadelige og gavnlige effekter af eksponeringer på følsomme tidspunkter i udviklingen f.eks på forekomsten af fedme og metabolisk funktion, immune funktion (infektioner, allergisk sygdom, vaccinations response), reproduktion (anogenital afstand og pubetetsudvikling), vækst og ikke mindst hjernes udvikling (neuropsykologisk udvikling inkl. ADHD og autisme). Vores forskning ser på betydningen af både gener og miljø og gen-miljø interaktioner samt på kost og biologien bag den metaboliske funktion og toksiske mekanismer og risikovurdering. I vores kemiske laboratorium måler vi forureningsstoffer (se nedenfor). Vores forskning har fokus på prospektive fødselskohorter:

 

 • Odense Børnekohorte
 • Færøske kohorter
 • Tvillingekohorter
 • Vest-Afrikansk kohorte
 • Kvindelige gartneriansatte

 

Odense Børnekohorte (https://www.odenseboernekohorte.dk)

Gravide med bopæl i Odense Kommune blev fra 2010 til 2012 blev ved det ordinære informationsmøde om Odense Universitetshospitals scanningstilbud tilbudt deltagelse i kohorten. Efter inklusion fik de gravide taget en blodprøve omkring 10. graviditetsuge og blev ved 28. graviditetsuge igen indkaldt til urin og blodprøve. Børnene er fulgt med kliniske undersøgelser, blod- og urinprøver og spørgeskemaer ved 3 og 18 måneders alderen, 3, 5, 7 og 9-års alderen og planlægges fulgt frem til 18-års alderen. Ved disse undersøgelser bliver der målt højde og vægt, anogenital afstand samt fedtfoldstykkelse. På nuværende tidspunkt deltager circa 2500 familier. Derudover er der information om sprogudvikling, ADHD og autisme, infektioner, astma og allergi. Ligeledes er der motoriske tests og DXA skanninger fra 7 års alderen, hvor barnet også neuropsykologisk testes af en psykolog (inkl IQ og WISC). Vi planlægger at følge børnene op ved 9 og 12-års alderen med kønsspecifikke neuropsykologiske tests og pubertetsudvikling. Vi har malt mange forekellige hormonforstyrrende kemikalier I både mor og barns serum og urin (per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS, phthalater, pesticider, bisphenoler, solfiltre, triclosan, parabener og fluorid).

 

Færøske kohorter

Vi har siden 1986 igangsat mange fødselskohorter på Færøerne, i samarbejde med Dr. Pal Weihe. Mere end 2000 mor-barn par er blevet fulgt med kliniske undersøgelser frem til 28 års alderen. Vi planlægger en ny kohorte 6 som igangsættes i 2020-2021 med støtte fra U.S. National Institute of Environmental Health Sciences. I de tidligste kohorter fokuserede vi på den skadelige virkning af kviksølv, mens vi efterfølgende også undersøgte polychlorinated biphenyler, pesticider og senest PFAS. Det færøske samfund er meget homogent, men med stor variation i indtagelse af marin kost inkl. grindehval, hvorfra eksponeringen for disse stoffer især kommer og egner sig derfor fortræffeligt til epidemiologiske undersøgelser. Vi har målt mange helbredsmarkører inkl. neuropsykologisk udvikling, anti-stoffer mod rutinevaccinationer, vækst og udvikling samy metaboliske markører.

 

Tvillingekohorter

GEMINAKAR tvillingekohorten er indlejret i Det Nationale Danske Tvillingeregister. Tvillinger mellem 18 og 67 år blev i 1997-2000 rekrutteret for at undersøge den relative betydning af genetiske og miljøfaktorer på mange kvalitative biologiske træk relateret til insulinfølsomhed, abdominal fedme og lignende hjertekar risikofaktorer. I alt deltog 756 par i en klinisk undersøgelse inkl. En glucosebelastningstest, en VO2 max cykeltest, EKG, blodtryks samt højde og vægt målinger og blodprøvetagning. Derudover udfyldte deltagerene et spørgeskema om helbred, livsstil og sygdom og et food frequency questionnaire (FFQ). Kohorten er fulgt op fra 2010-13 og 1139 tvillinger deltog. Professor Kirsten Ohm Kyvik lektor Christine Dalgård er ansvarlige for GEMINAKAR kohorten.

 

West African Cohorts

Vi undersøger også eksponeringen for disse persistente stoffer hos vestafrikanske mødre og deres børn I tæt samarbejde med forskere fra The Bandim Health Project (https://www.bandim.org). Vi undersøger især spædbarnssygelighed og anti-stoffer mod rutinevaccinationer. Bandim Health Project driver et Health and Demographic Surveillance System (HDSS) i seks distrikter i Bissau, hovedstaden i Guinea-Bissau, med circa 100.000 deltagere, hvilket giver en unik mulighed for at lave epidemiologiske studier af miljøpåvirkninger in lav-indkomst lande med høj sygelighed og hvor manglende response på vaccinationer kan have betydelige konsekvenser.

 

Danske gartner børnekohorte

Denne kohorte inkluderede børn af mødre, som arbejde i blomstergartneri eller drivhus tidligt i graviditeten fra 1996 til 2000. I alt 314 gravide kvinder blev inkluderede og vi indhentede information om arbejdsforhold og brug af pesticider. Deres børn er klinisk undersøgt ved 3 måneders alder, 6-7 og 11-16 års alderen. Vi har fundet sammenhæng mellem udsættelse for moderne pesticider i graviditeten og påvirket neuropsykologisk udvikling, ændringer i metabolsike markører og reproduktion. Børn med en særlig genetype var særligt sårbare.

 

Analytical Laboratory

Vores kemiske laboratorium er højt specialiseret og analyserer en lang række miljøkemikalier og eksponeringsbiomarkører i mange forskellige biologiske prøver, e.g. serum, plasma, fuldblod, navlesnorsblod, urin, placenta, væv, hår og negle. Analyser foretages vh.a. state-of-the-art analysetekniller inkl. LC-MS/MS, GC-MS/MS, LC-HRMS, ofte kombineret med modern ekstraktionsteknikker som off-line eller on-line solid-phase ektraktion. Vi anvender atomic absorption til kviksølvanalyse(DMA-80), og spectrophotometriske metoder til vores automatiserede klinisk-kemi analyser (Konelab 20). Vores analyser bliver foretaget med høj kvalitetssikring og control, og vi deltager i internationale kvalitetskontrolprogrammer for de fleste af vores analyser.

 

Rutineanalyser I vores alboratorium inkluderer: 

 • Perfluorinated alkylated substances (PFAS) i serum, fuldblod og væv
 • Polychlorinated compounds (PCBs) i serum
 • Pesticidmetabolitter i urin
 • Kviksølv i hår, urin og fuldblod
 • Fluorid i urin
 • Klinisk-kemi analyser (creatinin, triglycerider, kolesterol etc.)

 

 

Sidst opdateret: 19.04.2021