Menu

Medicin

Uddannelsen er opdelt i tolv moduler. Hvert modul er inddelt i tre spor: det biomedicinske spor, akademikersporet og professionssporet. Der undervises primært i epidemiologi på akademikersporet.

Akademikersporet
omfatter videnskabsteori, videnskabelig metode og informationskompetence. Undervisningen skal sikre, at de studerende lærer de grundlæggende akademiske kompetencer, herunder at de kan opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå hvordan ny viden skabes.

Epidemiologi varetager undervisningen på følgende moduler:

Bachelor i Medicin 

 • Liv, sundhed & sygdom: Studiestartsopgave (Modul 1a)
  Undervisningsemner:
  - informationssøgning
  - valg af artikler og andre informationstyper
  - kritisk vurdering af sundhedsvidenskabelige forskningsresultater
  Fagansvarlig: Professor Kaare Christensen
   
 • Viden & værdier I (Modul 3a)
  Undervisningsemner:
  - basale statistiske begreber
  - begrebsafklaring i forbindelse med diagnosticering
  - etiske aspekter forbundet med medicinsk teknologi 
  Fagansvarlig: Lektor Jonas Mengel-From
   
 • Angreb og forsvar (Modul 10a)
  Undervisningsemner:
  - introduktion til forskningsmetodik
  - kritisk vurdering af forskningsresultater og mulige fejlkilder
  - statistik i sundhedsvidenskab
  - analyse og bedømmelse af et simpelt datamateriale
  Fagansvarlig: Lektor Rune Jacobsen
   
 • Fra rask til syg (Modul 12)
  Undervisningsemner:
  - vurdering af forskellige undersøgelses- og screeningsmetoder
  - principperne for den diagnostiske proces
  - etiske overvejelser i relation til den kliniske hverdag
  - samarbejde mellem forskellige faggrupper
  Fagansvarlig: Lektor Bernard Jeune 
   

Kandidat i Medicin

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies