Menu

Forskeruddannelsen, Ph.d.

Enheden udbyder følgende kurser:

Andre kurser

  • Biostatistik for forskere og vejledere

Deltagelse i internationale kongresser og symposier, hvor den ph.d.-studerende selv bidrager med foredrag eller poster, kan efter ansøgning til ph.d.-udvalget godkendes som kursuselement med 2 ECTS-point (dog max. 6 ECTS-point i alt for kongresdeltagelse).

I forbindelse med ansøgning om indskrivning på ph.d.-uddannelsen udarbejdes der en foreløbig kursusplan, som skal godkendes af Ph.d.-udvalget. Kursusplanen kan løbende ændres under uddannelsen. Ph.d.-udvalget godkender principielt egentlige ph.d.-kurser, der udbydes af danske universiteter og højere læreanstalter, og disse kurser kan vælges af den ph.d.-studerende efter samråd med hovedvejlederen. Øvrige (ph.d.-) kurser, herunder udenlandske, kræver separat godkendelse af ph.d.-udvalget. Ansøgning herom sendes via ph.d.-sekretariatet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies