Skip to main content

Forskeruddannelsen, Ph.d.

Vi udbyder følgende kurser:

Introduction to Health Research

Obligatorisk kursus for ph.d. studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Kursusleder: Kaare Christensen 

Bio Statistics I + Bio Statistics II

Obligatoriske kurser for ph.d. studerende som ønsker vejledning fra Biostatistisk Vejledningsservice.
Kursusleder: Ulrich Halekoh og Jacob Hjelmborg

Advanced Biostatistical Methods in Health Sciences

Kursusleder: Ulrich Halekoh

Analysis of Microarray Gene Expression Data

Kursusleder: Qihua Tan
Undervisere: Qihua Tan, Torben Kruse, Mads Thomassen, Martin Larsen & Mark Burton.

Analysis of Twin Data in Health Sciences

Kursusleder: Jacob Hjelmborg
Undervisere: Karri Silventoinen og Jaakko Kaprio fra University of Helsinki, Finland. Corrado Fagnani fra Istituto Superiore di Sanità, Rom. Klaus Holst og Thomas Scheike fra Københavns Universitet. Kirsten Ohm Kyvik, Axel Skytthe, Matt McGue, Kaare Christensen og Jacob Hjelmborg fra Syddansk Universitet.
Kursusmateriale: Spring

Artificial Intelligence Learners in Health Science

Kursusleder: Jacob Hjelmborg

Basic Introduction to "R"

Kursusleder: Ulrich Halekoh   

Andre kurser:

Biostatistik for forskere og vejledere 

Deltagelse i internationale kongresser og symposier, hvor den ph.d.-studerende selv bidrager med foredrag eller poster, kan efter ansøgning til ph.d.-udvalget godkendes som kursuselement med 2 ECTS-point (dog max. 6 ECTS-point i alt for kongresdeltagelse).

I forbindelse med ansøgning om indskrivning på ph.d.-uddannelsen udarbejdes der en foreløbig kursusplan, som skal godkendes af Ph.d.-udvalget. Kursusplanen kan løbende ændres under uddannelsen. Ph.d.-udvalget godkender principielt egentlige ph.d.-kurser, der udbydes af danske universiteter og højere læreanstalter, og disse kurser kan vælges af den ph.d.-studerende efter samråd med hovedvejlederen. Øvrige (ph.d.-) kurser, herunder udenlandske, kræver separat godkendelse af ph.d.-udvalget. Ansøgning herom sendes via ph.d.-sekretariatet.

Biostatistisk Vejledning

Et tilbud til ph.d. studerende

Booking

Advanced Biostatistics

BOOTCAMP i Svanninge Bjerge 19.-20. januar 2021 : CANCELLED

Ph.d. Kursus