Menu

5. SHARE bølge (2013)

SHARE-undersøgelsen er en såkaldt forløbsundersøgelse, hvilket betyder, at man følger de samme personer over tid. I den 5. bølge interviewede vi de tidligere deltagere, og har desuden udvidet SHARE med yderligere et land, nemlig Luxemburg, hvilket betyder at der nu er mere end 55.000 deltagere fordelt på 19 europæiske lande (+Israel).

SHARE - Survey on Health Ageing and Retirement in Europe

Ligesom i de tidligere bølger i 2004, 2006 og 2010, vil vi til erstatning af de 50-51 årige, som er blevet 2 år ældre siden sidste interview-bølge, invitere nye 50-51 årige personer til at deltage.

Denne bølge blev gennemført ligesom bølge 1, 2 og 4 som en almindelig spørgerunde, hvor de samme spørgsmål gentages (med få ændringer). I SHARE's 3. runde, SHARELIFE, var det deltagernes livshistorier, der var det centrale. Derfor får nye deltagere en forkortet version, så vi kan opnå viden om disse personers opvækstvilkår.

Siden 2004 har '50+ i Europa' eller SHARE været en af grundpillerne i den europæiske aldringsforskning, da der indsamles individuelle informationer om både helbred, sociale forhold og økonomi. Danmark har siden begyndelsen været en vigtig del af SHARE, og vi er meget glade for, at vi nu atter er i gang med dataindsamling, hvorfor omkring 2.800 danskere kan forvente at modtage en invitation til at deltage i SHARE bølge 5. Vi håber at alle har lyst til at deltage og bidrage til denne vigtige undersøgelse.

Data fra den 5. bølge blev frigivet i marts 2015. Data er gratis, så længe man tilhører en forskningsinstitution og kan downloades.

Projektperiode

2013-2014. SHARE Bølge 5 dataindsamlingen påbegyndes primo 2013 og forventes afsluttet ultimo 2013.

Finansiering

Indsamlingen af SHARE data er hovedsageligt blevet finansieret af den Europæiske Kommission gennem 5. Rammeprogram (project QLK6-CT-2001- 00360 under det tematiske program Quality of Life). Yderligere finansiering er kommet fra U.S. National Institute on Ageing (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, Y1-AG-4553-01 and OGHA 04-064).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies