Menu

2. SHARE bølge (2006)

2. SHARE undersøgelsesbølge i 2006 bestod af 22 moduler. Ydermere blev der foretaget interviews af nærtstående til en afdød tidligere SHARE deltager, vedrørende livets slutfase. Alle interviews blev foretaget ved personlige ansigt til ansigt interviews, med direkte indtastning ved hjælp af computer.

Et supplerende spørgeskema i papirformat til selvudfyldelse blev udleveret ved interviewet. Ikke alle deltagere skulle svare på alle moduler i spørgeskemaet. De moduler som omhandlede husstanden som helhed, (f.eks. husstandsøkonomien, husstandsforbruget, samt familiens sammensætning) behøvede kun at blive besvaret af én person i husstanden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies