Menu

1. SHARE bølge (2004)

I alt 11 lande har bidraget med data til den første SHARE-undersøgelse, som fandt sted i 2004 (1. bølge), og disse lande repræsenterer de forskellige regioner i Europa fra Skandinavien i nord (Danmark & Sverige), ned gennem det mere centrale Europa (Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Østrig, Schweiz) til Middelhavsområdet (Spanien, Italien, Grækenland). Israel tilsluttede sig samarbejdet i slutningen af 2004 og blev det første land i Mellemøsten, der har gennemført en systematisk undersøgelse af sin ældrebefolkning.

Spørgeskemaet fra den 1. undersøgelsesbølge består af 20 moduler med spørgsmål om helbred, socioøkonomisk og social status. Alle data er blevet indsamlet ved personlig samtale mellem en professionel interviewer fra Socialforskningsinstituttet og deltageren. Der anvendes et såkaldt Computer-Assisteret Personligt Interview (CAPI), der suppleres med et spørgeskema i papirformat til selvudfyldelse.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies