Menu

SHARELIFE - Det retrospektive studie (bølge 3)

SHARELIFE er den 3. bølge af dataindsamling for SHARE, hvor der i højere grad fokuseres på folks livshistorier. SHARELIFE kombinerer mikrodata (baseret på individets liv) med makrodata (baseret på befolkninger) så man kan få indsigt i, hvordan institutionelle og nationale forhold har påvirket opvækst- og levekår for nuværende 50+ årige på tværs af Europa.

SHARELIFE er en retrospektiv undersøgelse, hvor der indsamles data om barndom, ungdom og tidlig voksenliv fra mere end 30.000 mænd og kvinder i Europa. Undersøgelsen har fokus på de forhold med størst betydning for et godt liv som senior: helbred, økonomi, pensionsforhold, og socialt netværk.

Spørgeskemaerne indeholder vigtige emner om deltagernes liv - lige fra skolegang, partnere og børn til bolig og arbejdsliv, samt detaljerede spørgsmål om tidligere helbred og adgang til sundhedsydelser. Med denne bredde vifte af spørgsmål udgør SHARELIFE et ideelt tværvidenskabeligt datasæt for forskning inden for områderne: sociologi, økonomi, gerontologi og demografi.

 

Deltagerne har tidligere deltaget i SHARE undersøgelserne i 2004 og 2006, derfor kan data fra SHARELIFE kobles sammen med de eksisterende data fra forløbsundersøgelsen Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). SHARE er en tværfaglig og tværnational forløbsundersøgelse (longitudinel) af et aldrende Europa.

Deltagerne repræsenterer befolkningen i alderen 50+ i 13 europæiske lande, fra Skandinavien i nord, over Irland og Centraleuropa, til Middelhavslandene i syd. De tidligere østeuropæiske lande er repræsenterede ved Tjekkiet og Polen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies