Menu

SHARE undersøgelser

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - 50+ i Europa blev påbegyndt i 2004 og deltagerne er siden blev undersøgt hvert 2. år. For hver undersøgelsesbølge er der kommet flere lande med og udbuddet af spørgsmål er blevet justeret en smule.

1. SHARE bølge (2004)
I alt 11 lande har bidraget med data til den første SHARE-undersøgelse (1. bølge), som fandt sted i 2004, og disse lande repræsenterer forskellige regioner i Europa fra Skandinavien i nord (Danmark & Sverige), ned gennem det mere centrale Europa (Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Østrig, Schweiz) til Middelhavsområdet (Spanien, Italien, Grækenland). Læs mere her...

2. SHARE bølge (2006)
Deltagerne fra 1. SHARE undersøgelse blev gen-interviewet (2. bølge), og desuden sluttede 4 nye lande sig til undersøgelsen: Israel, Irland, Tjekkiet og Polen. Læs mere her...

3. SHARE bølge (2008)
Benævnes også SHARE-LIFE. I denne undersøgelse blev alle deltagere fra 1. og 2. SHARE-bølge interviewet om deres livshistorie, dvs. barndom, ungdom og tidlige voksenliv. Læs mere her...

4. SHARE bølge (2010)
I den 4. undersøgelse har man dels interviewet tidligere deltagere såvel som udvidet SHARE med yderligere 4 deltagerlande: Portugal, Slovenien, Esland og Ungarn. Læs mere her...

5. SHARE bølge (2013)
I 5. SHARE-bølge, der blev indsamlet i 2013, har man dels interviewet tidligere deltagere, og desuden udvidet SHARE med yderligere et land, nemlig Luxembourg. Læs mere her...

6. SHARE bølge (2015)

I den 6. SHARE bølge, der blev indsamlet i 2015, har vi dels interviewet tidligere deltagere, samtidig med at endnu et land er kommet med i SHARE familien, nemlig Kroatien.

For hver ny bølge og til erstatning af de 50-51 årige, som er blevet 2 år ældre ved næste interview-bølge inviteres nye 50-51 årige individer til at deltage.

SHARE-undersøgelsen suppleres af data fra andre projekter - COMPARE-projektet og AMANDA-projektet. Det er vigtigt at pointere, at alle data er frit tilgængelige for forskere, således at hele verdens forskningssamfund har glæde af de informationer man får fra undersøgelsen. Læs mere her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies