Menu

Ofte stillede spørgsmål / FAQ

1. Hvad betyder SHARE?

2. Hvordan får jeg adgang til data?

2.1 Hvem kan anvende data fra SHARE?

2.2 Hvor kan jeg downloade data?

2.3 Hvilke dataformater er tilgængelige?

3. Hvilke lande deltager i SHARE-undersøgelsen?

4. Hvordan er data indsamlet?

5. Hvilke stikprøver er tilgængelige?

6. Hvem er kvalificeret til at deltage i SHARE?

7. Hvor kan jeg finde spørgeskemaerne for SHARE?

8. Hvilke datamoduler består SHARE af?

8.1 Hvilken information indeholder spørgeskemaet?

8.2 Hvad betyder ”coverscreen”?

8.3 Hvad er gribestyrke (GS)?

8.4 Hvad er ganghastighed (WS)?

8.5 Hvilken information består interviewer-observationsmodulet af?

8.6 Hvad er et ”Drop off” spørgeskema?

8.7 Hvad er ”Vignetter”?

8.8 Hvilke genererede variable er til rådighed?

8.9 Hvilken form for imputerede variable er tilgængelige?

9. Hvorfor er der forskellige typer af svarpersoner?

9.1 Hvem er svarperson for de finansielle forhold?

9.2 Hvem er svarperson for husstanden?

9.3 Hvem er svarperson for familien?

10. Er stedfortræder-interview tilladt?

11. Hvordan kan jeg flette datafilerne?

12. Hvordan er navnene på almindelige variable og indikatorvariable konstrueret?

12.1 Hvad er det generelle navneformat?

12.2 Hvordan er indikatorvariable (dummy variable) navngivet?

13. Hvordan opnås information om pengebeløb og hvordan sammenlignes disse?

14. Hvad er ”unfolding brackets”?

15. Hvilken information indeholder variablen ”PHrandom”?

16. Hvordan er børnene i børne-loopet udvalgt?

17. Hvilke former for vægte er til rådighed?

18. Hvordan bruger jeg vægte?

18.1 Hvilken vægte skal jeg bruge?

18.2 Hvorfor er behøver jeg designvægtene?

18.3 Hvornår skal jeg bruge vægte på husstandsniveau og hvornår på individuelt niveau?

18.4 Hvorfor mangler der nogen vægte?

........................................................................................................................................................

 

1. Hvad betyder SHARE?

SHARE er en forkortelse for Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. I Danmark kaldes undersøgelsen også ”50+ i Europa”. SHARE indsamler tværfaglige data om 50+-årige personer i flere europæiske lande til en videnskabelig database.  

2. Hvordan får jeg adgang til data?

 • Hvem kan bruge data fra SHARE-undersøgelsen?
 • Hvor kan jeg downloade data?
 • Hvilke dataformater er tilgængelige?

2.1 Hvem kan anvende data fra SHARE?

De indsamlede data fra bølge 1 (2004), 2 (2006), 3 SHARELIFE (2008), 4 (2010) og 5 (2013) af SHARE er til rådighed for forskere - helt gratis.

2.2. Hvor kan jeg downloade data?

Klik på linket “Adgang til data” på SHARE websitet. Her kan du finde information vedrørende betingelserne for brug af data samt hyperlink til en erklæring, som du skal underskrive for at acceptere betingelserne for brug af SHAREdata. Efter at have skrevet under på dokumentet, skal du sende det til CentERdata (Tilburg, NL). CentERdata er ansvarlig for den tekniske implementering af CAPI spørgeskemaerne og indsamler data centralt. CentERdata vil forsyne dig med et brugernavn og password.

2.3 Hvilke dataformater er tilgængelige?

Data er tilgængelige i STATA og SPSS format.

3. Hvilke lande deltager i SHARE-undersøgelsen?

2004: Undersøgelsens 1. bølge (Baseline Study) indeholder data fra 11 lande: Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.

2005-06: Data er indsamlet for Israel.

2006-07: I bølge 2 er Tjekkiet, Irland og Polen gået med i SHARE.

2008-09: Med SHARELIFE (bølge 3) er der indsamlet detaljerede retrospektive livshistorier.

2010-11: I bølge 4 kom Estland, Ungarn, Slovenien og Portugal med i SHARE

2013: I bølge 5 deltog følgende lande: Østrig, Holland, Belgien, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Sverige, Estland, Slovenien, Spanien, Frankrig, Italien, Isreal.
Derudover kom Luxemburg med som et nyt land.

4. Hvordan er data indsamlet?

SHARE-dataindsamlingen er baseret på personlige interviews, ansigt til ansigt og ved anvendelse af en computer (Computer-Assisteret Personligt Interview - CAPI). Der suppleres med et kort papirspørgeskema til selvudfyldelse, også kaldet ”Drop Off”. Se ”Drop Off” (spørgsmål 8.6) og ”Vignetter” (spørgsmål 8.7).

5. Hvilken form for stikprøve er anvendt?

SHARE-undersøgelsen er baseret på tilfældigt udvalgte stikprøver af den 50+-årige befolkning i hvert af de deltagende land. I de fleste lande er stikprøven delt i 2 tilfældige grupper, - en standardundersøgelsesgruppe og en Vignette-undersøgelsesgruppe (spørgsmål 8.7). Svarpersonerne i standardundersøgelsen gennemgår et CAPI-interview og modtager et ”Drop Off” spørgeskema til selvudfyldelse (spørgsmål 8.6). Svarpersonerne i Vignette-undersøgelsesgruppen gennemgår et CAPI-interview samt et Vignette-spørgeskema (spørgsmål 8.7). Det fremgår af variablen ”samptype” i vægtningsfilen, hvilken undersøgelsesgruppe husstanden tilhører (for yderligere oplysninger se: SHARE_Release_Guide_2.6.0).

6. Hvem er kvalificeret til at deltage i SHARE?

Alle husstands medlemmer, som er 50 år eller ældre, er kvalificerede deltagere i SHARE undersøgelsen, samt disses ægtefælle eller partner uafhængig af alder.

7. Hvor kan jeg finde spørgeskemaerne for SHARE?

Du kan downloade det oprindelige ’moder’-spørgeskema (generiske) samt de oversatte nationale spørgeskemaer fra SHARE-websitet. Det generiske spørgeskema tjener som skabelon for oversættelse af de nationale skemaer. Vær dog opmærksom på, at enkelte internationalt meget forskellige variable, som f.eks. skoleuddannelse, kræver særlige oversættelser. Du kan finde dokumentation for de lande-specifikke afvigelser her.

Der findes forskellige former for spørgeskemaer: Standard, ”Drop Off” (spørgsmål 8.6) og ”Vignetter” (spørgsmål 8.7). For en beskrivelse af de forskellige typer af spørgeskemaer, se spørgsmål 8 vedr. datamoduler.

8. Hvilke datamoduler består SHARE af?

Der findes tre typer af datamoduler i SHARE:

 1. Hovedspørgeskemaet (CAPI)
 2. ”Drop off” spørgeskema og ”Vignetter” (begge papir-spørgeskema)
 3. Specielt genererede variable, dvs. data, som ikke kommer direkte fra data indsamlingen, men som er dannet ud fra informationer i de indsamlede data.

8.1 Hvilken information indeholder spørgeskemaet?

Der er 21 forskellige moduler (emneområder) i CAPI.

Tabel 1: Datamoduler og ’Hvem svarer på hvad’?

CAPI Modul

Navn

Alle svarpersoner

Økonomisk ansvarlig i husstanden

Svarperson for husstanden som helhed

Svarperson for familien som helhed

Ikke-proxy sektion

CV_H

Coverscreen

(husstandsniveau)

 

 

 

 

 

CV_R

Coverscreen

(individuelt niveau)

 

 

 

 

 

DN

Demografi

X

 

 

 

 

PH

Fysisk helbred

X

 

 

 

 

BR

Livsstilsfaktorer

X

 

 

 

 

CF

Kognitiv funktion

X

 

 

 

X

MH

Psykisk helbred

X

 

 

 

X (delvis)

MC  Opvækstsvilkår  X        

HC

Sundhedspleje

X

 

 

 

 

EP

Beskæftigelse og pension

X

 

 

 

 

GS

Gribestyrke

X

 

 

 

X

WS

Ganghastighed

X

 

 

 

X

CH

Børn

 

 

 

X

 

SP

Samfundsmæssig støtte

X

 

 

X

 

FT

Interfamiliær økonomisk hjælp

 

X

 

 

 

HO

Boligforhold

 

 

X

 

 

HH

Husstands indkomst

 

 

X

 

 

CO

Forbrug

 

 

X

 

 

AS

Formue

 

X

 

 

 

AC

Aktiviteter

X

 

 

 

X

EX

Forventninger

X

 

 

 

X

IV

Interviewer observationer

 

 

 

 

 

Sorteret i kronologisk rækkefølge i henhold til CAPI-spørgeskemaet.

8.2. Hvad betyder 'coverscreen'?

'Coverscreen' betyder husstandsoversigt. Interviewet starter med en screening, der gennemføres med et medlem af husstanden. Ved screeningen registreres basale informationer om alle personer, der aktuelt bor i husstanden (køn, fødselsår og -måned, familieforhold og ægteskabelig status), uanset om screenings-informanten” er kvalificeret deltager i SHARE eller ej. Der er to former for 'coverscreens': Én på husstandsniveau (filnavn: CV_H) og én på individuelt niveau (filnavn: CV_R).  Der er en 'coverscreen' for hver husstand (CV_H) og en CV_R-fil for hvert individ i husstanden.

8.3 Hvad er gribestyrke (GS)?

Måling af gribestyrke sker ved hjælp af et hånddynamometer. Hver deltager får målt den maksimale gribestyrke i hænderne. Dette mål har vist sig at være en meget god indikator for en persons generelle helbred.

8.4 Hvad er ganghastighed (WS)?

Deltageren bliver bedt om at gå en distance på 2,5 meter på tid. Det registreres, hvor længe deltageren er om at udføre denne aktivitet. Er kun anvendt på 70+-årige. Dette mål har vist sig at være en meget god indikator for en persons generelle helbred.

8.5 Hvilken information består interviewer-observationsmodulet af?

Dette modul drejer sig om interviewerens erfaringer fra interviewet, og besvares af den enkelte interviewer efter et gennemført interview. Oplysninger er vigtige for at forstå forholdene omkring det enkelte interview.

8.6 Hvad er et ”Drop off” spørgeskema?

CAPI-interviewet afsluttes med at deltageren får udleveret et papirspørgeskema til selvudfyldelse, som indeholder ekstra spørgsmål om mentalt velbefindende, fysisk helbred, brug af sundhedsydelser og socialt netværk. I Israel inkluderer ”Drop off” spørgeskemaet nogle ekstra spørgsmål, som ikke indgår i de andre lande. Disse variable har prefix ”il”. Nummereringen af spørgsmålene i det israelske ”Drop Off” er også anderledes fra de øvrige deltagerlande.

8.7 Hvad er ”Vignetter”?

Vignetter er små opdigtede helbreds- eller sygehistorier, som svarpersonerne bliver bedt om at tage stilling til. De skal vurdere, om de synes, at den opdigtede histories hovedperson er påvirket af en eller anden given tilstand, fx om daglige smerter, men fortsat velfungerende i arbejdslivet. Eller det skal fx vurderes om en given hovedpersonen har en god eller dårlig livskvalitet. Da alle deltagerlandene bruger den samme historie, kan man få indblik i, hvorvidt der er forskellige opfattelser på tværs af landene om hvornår man fx har et godt liv og et godt helbred etc. Derved forbedres den internationale sammenlignelighed.

Ekstra befolkningsstikprøver blev udtrukket i 8 lande i 2004 (Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Spanien, Sverige og Tyskland), og de fik tildelt et specielt spørgeskema til selvudfyldelse. To typer papir-spørgeskemaer blev tilfældigt tildelt svarpersonerne: Type A og type B. De to typer varierer med hensyn til spørgsmålenes rækkefølge samt kønnet på de personer, som er beskrevet i Vignetterne. Variablen ”Type” indeholder information om vignette-typen. Hvilken type B-spørgsmål der svarer til hvilken type A-spørgsmål kan ses ud fra variablens navn.

8.8 Hvilke genererede variable er til rådighed?

SHARE-databasen indeholder genererede variable, som er dokumenteret i SHARE_Release_Guide_2.6.0, kapitel 10. De generede variable er relateret til uddannelse (ISCED kodning), helbred, boligforhold og regional information (NUTS), beskæftigelse og erhvervsliv (ISCO88 og NACE koder) samt social støtte og sammensætning af husstanden. Desuden er der genereret vægte og finansielle variable i imputationsfilerne (se spørgsmål 8.9).

8.9 Hvilken form for imputerede variable er tilgængelige?

Imputationsprocedurer er kørt fem gange for at estimere manglende værdier for f.eks. indkomst. Alle 5 datasæt er inkluderet i imputationsfilen, men vær opmærksom på, at proceduren bevirker at hver person optræder fem gange i denne imputationsfil. Den enkelte svarperson kan identificeres ved hjælp af variablen ”implicat”.

9. Hvorfor er der forskellige typer af svarpersoner?

Spørgeskemaet i SHARE er designet på en sådan måde, at ikke alle kvalificerede husstandsmedlemmer, skal svare på alle CAPI moduler (se tabel 1). Enkelte moduler i spørgeskemaet skal kun besvares af et af de udtrukne medlemmer i husstanden, f.eks. vedrørende økonomi, husstandens sammensætning og forbrug. Se også pkt. 8.1.

9.1 Hvem er svarperson for de finansielle forhold?

Svarpersonen for de finansielle forhold identificeres i spørgsmålene CM002 og CM003 i starten af det Demografiske modul (DN). Den finansielle svarperson svarer på modulerne FT (finansielle forhold) og AS (aktiver). Hvis husstanden kun udgøres af en enkelt person, er denne altid den finansielle svarperson. I husstande med mange personer kan antallet af finansielle svarpersoner variere: Svarpersoner, der lever uden en partner i en husstand med mange personer er altid den finansielle svarperson. Kvalificerede par, dvs. ægtefæller og partnere, kan i spørgsmål CM002 vælge at svare på spørgsmål vedrørende deres økonomi separat (denne information angives i variablen ”finsep”) eller en af parterne kan svare på vegne af parret. I sidstnævnte tilfælde defineres den aktuelle svarperson som den finansielle svarperson for parret (indikeres af indikatorvariablen ”dumfinr” i coverscreen (CV_R)).

9.2 Hvem er svarperson for husstanden?

Svarpersonen for husstanden vælges i spørgsmål CV038, og vedkommende vil på vegne af hele husstanden svare på alle spørgsmål vedrørende husstandens sammensætning (HO, HH, CO). Husstandens svarperson er angivet i indikatorvariablen ”dumhhr” i coverscreen (CV_R).

9.3 Hvem er svarperson for familien?

Svarpersonen for familien svarer på spørgsmål fra CH modulet og første del af SP modulet (SP001 til SP017). Svarpersonen angives i variablen ”dumfamr”. Svarpersonen for familien vælges på baggrund af den kronologiske rækkefølge af interview per par: den første person i parret, som interviewes, bliver svarperson for familien i coverscreen på individuelt niveau (CV_R).

10. Er stedfortræder-interview tilladt?

Hvis fysisk eller hukommelsesmæssig (kognitiv) svækkelse gør det vanskeligt for en deltager at fuldføre et interview udføres i stedet et stedfortræder-interview (proxy-interview). Stedfortræder-interview omfatter dog ikke modulerne Kognitiv funktion (CF), Mentalt velbefindende (MH), Gribestyrke (GS), Ganghastighed (WS), Aktiviteter (AC) og Forventninger (EX). Hvert modul indeholder en variabel, som angiver hvem der svarede på spørgsmålene i det pågældende modul.

11. Hvordan kan jeg flette datafilerne?

For at flette datafiler anvendes altid variablene “sampid2” og “cvid”, som er nøglevariable.

 • Husstands niveau (CV_H): Nøglevariabel er ”sampid2”.
 • Individuelt niveau (CV_R): Nøglevariable er ”sampid2” og ”cvid”.

Datasæt for hvert enkelt modul i spørgeskemaet har to nøgle-variable udover ”sampid2”:

”cvid” (coverscreen identifikation): angiver det id-nummer den enkelte svarperson har i coverscreen. De “ikke-kvalificerede” eller “ikke-deltagende” svarpersoner i husstanden har således også et ”cvid”. De har dog intet ”respid”-nummer, fordi de ikke bidrager med data til det endelige datasæt.  

”respid” (svarperson identifikation): angiver det id-nummer, som den enkelte svarperson har i alle datafiler på det individuelle niveau (kun kvalificerede, deltagende svarpersoner har et ”respid”-nummer).

Alle svarpersoner, der bidrager med data til SHARE-undersøgelsens endelige database har et ”sampid2”, ”cvid” og et ”respid”.

12. Hvordan er navnene på almindelige variable og indikatorvariable konstrueret?

12.1 Hvad er det generelle navneformat?

Generelt har variablenes navne følgende format:

MMXXX_YY
MM: modul indikator, fx DN.  
XXX: spørgsmål nummer, fx 001
_: separations tegn, for indikator (dummy) variabel (se spørgsmål 12.2) erstattet af ‘d’.  

YY: valgfrie tal for kategorien eller loop indikator. I tilfælde af at to tal er anvendt, refererer det første tal til det “ydre loop” mens det andet tal refererer til det “indre loop”. Når loop numre overstiger 9, og der kun er et tal tilbage, fortsætter nummereringen med “a” (=10) og “b”(=11) osv. Formatet afviger lidt i tilfælde af variable med et EURO beløb (se spørgsmål 13) eller variablene for “unfolding brackets” (se spørgsmål 14).

12.2 Hvordan er indikatorvariable (dummy-variable) navngivet?

Svarene til spørgsmål, der har flere svarmuligheder, bliver til indikator variable i det endelige datasæt. Fx har spørgsmål BR005 (“Hvad ryger eller røg du”) tre svar kategorier: Cigaretter, Pibe, Cigarer eller cerutter

Data indeholder således tre indikatorvariable: BR005d1, BR005d2 og BR005d3 svarende til de tre svarkategorier. Værdien “1” i en af indikatorvariablene betyder at svarpersonen har valgt netop den svarkategori, og i tilfælde af værdien “0” valgte svarpersonen ikke den pågældende svarkategori.

Hvis svarpersonen svarer med “ingen af disse”, “ved ikke” eller “afviser”, får indikatorvariablen navn ud fra følgende opbygning:

MMXXXdno “ingen af disse”, MMXXXdrf “afviser”, MMXXXddk “ved ikke”

Hvis spørgsmålet kræver indikation af loop vil det andet ciffer til og med det sidste ciffer indikere loopnummeret (#). Det sidste bogstav står for svarkategorierne: MMXXXd#n “ingen af disse”, MMXXXd#r “afviser”, MMXXXd#d “ved ikke”

13. Hvordan opnås information om pengebeløb og hvordan sammenlignes disse?

Alle svar omkring pengebeløb omregnes til Euro. For lande, der ikke har indført Euroen som valuta bruges en fast vekselkurs. For Euro-lande er værdien af euroen enten den givne værdi, eller en omregning af tidligere valutaenheder. I Euro-lande kan svarpersonerne vælge enten at opgive beløb i Euro eller i den tidligere valuta.

Formatet af variablens navn er nævnt i ovenstående, undtagen separationsindikatoren ’_’ – den er nu udskiftet med ’e’. Eventuelle cifre som følger efter, er loop numre.

Når en svarperson svarer ”ved ikke” (DK) eller ”afviser” (RF) til et spørgsmål vedrørende et finansielt beløb inkluderes de følgende værdier i datasættet:
 -9999998: Afvisning
 -9999999: Ved ikke

Vekselkurserne er dokumenteret i: SHARE_Release_Guide_2.5.0.

14. Hvad er ”unfolding brackets”?

Når en svarperson svarer ”ved ikke” (”dont know” - DK) eller ”afviser” (”refuses” - RF) til et spørgsmål omkring pengebeløb initieres typisk en række uddybende spørgsmåls-sekvenser (”unfolding brackets”). Der er tre indgange til spørgsmålene, hvoraf det første vælges tilfældigt. Alle detaljerne fra spørgesekvensen gemmes i datasættet. Der er dog kun inkluderet nogle få opsummerende variable i den offentlige version af data. For alle spørgesekvenser findes den landespecifikke værdi (i euro) samt den sidste kategori, hvor svarpersonen stoppede. Når et DK eller RF svar gives i løbet af spørgesekvensen sættes værdien i den sidste kategori til enten DK eller RF.

Formatet for variablen for den sammenfattede række af spørgsmål er som følger:

MMXXXubY
med MM         modul indikator, f.eks. HC
XXX               spørgsmål nr., f.eks. 045

Y                    tal for loop indikator

Variablen, der indikerer, hvor svarpersonen ender kan antage syv værdier:

 1. Mindre end et lavt indgangspunkt
 2. Omkring et lavt indgangspunkt
 3. Mellem et lavt og middel indgangspunkt
 4. Omkring et middel indgangspunkt
 5. Mellem et middel og højt indgangspunkt
 6. Omkring et højt indgangspunkt
 7. Mere end et højt indgangspunkt

De landespecifikke værdier for de uddybende spørgsmål er angivet som følger:

MMXXXv1, MMXXXv2, og MMXXXv3

I tilfælde af et loop, går cifferet for loopindikatoren forud for 'v1', 'v2', og 'v3'.

15. Hvilken information indeholder variablen ”PHrandom”?

Der findes to typer af svarkategorier for spørgsmålet om selvvurderet helbred – en europæisk og en amerikansk udgave, som hver svarperson skal svare på to gange (i begyndelsen og i slutningen af PH-modulet). Om svarpersonen skal svare på PH002/PH052 eller PH003/PH053 er tilfældigt udvalgt. Variablen ”PHrandom” angiver, hvilken type der er valgt: 1 for PH002/PH052, 2 for PH003/PH053.

16. Hvordan er børnene i børne-loopet udvalgt?

Spørgsmålene CH009 til og med CH020 i modul CH om børn kan kun indeholde information om maksimalt 4 børn i en familie. Når der er mere end 4 børn udvælger CAPI programmet 4 børn på baggrund af følgende:

1. Børnene sorteres i stigende orden ud fra. 

- Mindreårig (kodet som ”0” for alle børn i alderen 18 år eller ældre, og ”1” for alle andre børn)
- Geografisk nærhed (CH007)
- Fødselsår

2. De første 4 børn vælges. Når alle udvælgelsesvariable er ens vælger CAPI programmet et barn tilfældigt. Variablene “chselch1” til og med “chselch4” indeholder numrene på de børn, som blev valgt af programmet.

17. Hvilke former for vægtning er til rådighed?

Vægte er nødvendige for at få køns- og aldersfordelingen i SHARE-undersøgelsen justeret i forhold til baggrundsbefolkningens sammensætning i hvert land.

SHARE anvender to slags vægte:

- Vægte udelukkende beregnet ud fra svarpersonerne (data file: share1rel2-0-1_gv_weight_resp_only).

- Vægte beregnet som ovenfor inklusiv ”ikke deltagende” partnere, dvs. en partner som ikke har ønsket at medvirke (inkluderet i data fil: share1rel2-0-1_imputations).

SHARE inddrager tre forskellige former for vægtning:

 1. Design vægte
 2. Justeret husstands vægtning
 3. Justeret individuel vægtning

I lande med vignetter (Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Spanien, Sverige og Tyskland) forekommer hver vægt i tre varianter:

 1. for den primære stikprøve
 2. for vignette stikprøverne
 3. for de to stikprøver kombineret

Variablen ”samptype” indikerer til hvilken stikprøve en husstand tilhører. I Sverige havde man en supplerende stikprøve i tillæg til hoved stikprøven. Denne supplerende stikprøve blev behandlet på samme måde som hoved stikprøven hvad angår vægtningen af data SHARE_Release_Guide_2.6.0.

18. Hvordan bruger jeg vægte?

De relevante vægte for en given analyse afhænger af det specifikke forskningsspørgsmål SHARE_Release_Guide_2.6.0.

18.1 Hvilke vægte skal jeg bruge?

Til de fleste formål anvendes der standardiserede vægte. I de fleste lande har vi justeret i henhold til den nationale befolknings sammensætning i forhold til alder og køn SHARE_Release_Guide_2.6.0.

18.2 Hvorfor har jeg brug for designvægtene?

Hvis du gerne vil lave din egen standardisering skal du bruge designvægtene (se SHARE_Release_Guide_2.6.0).

18.3 Hvornår skal jeg bruge vægte på husstandsniveau og hvornår på individuelt niveau?

Vægte på husstandsniveau bruges ved analyser på husstandsniveau, mens vægte på individuelt niveau bruges ved analyser på individuelt niveau SHARE_Release_Guide_2.6.0.

18.4 Hvorfor mangler der nogen vægte?

Kan forekomme ved partnere under 50 år. Eller hvis der mangler de nødvendige informationer for at kunne lave standardiseringen SHARE_Release_Guide_2.6.0.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies