Menu

Adgang til data

Ansøg om adgang og registrer dig som SHARE-bruger

For at få adgang til SHARE data skal nye brugere lade sig registrere og underskrive en forskererklæring. Registreringen er gældende så længe det videnskabelige tilhørsforhold beskrevet i forskererklæringen er gældende. Registrering er gratis!

Den underskrevne blanket sendes til SHARE Research Data Center (CentERdata) på én af følgende måder:

  1. Send blanketten vedhæftet i en e-mail til Josette Janssen: jjanssen@uvt.nl
  2. Send blanketten per brev til: Josette Janssen CentERdata, Tilburg University, P.O. Box 90153, 5000 LE Tilburg, The Netherlands
  3. Send blanketten per fax til +31 134662764

I tvivlstilfælde vil SHARE-undersøgelsens leder, Axel Börsch-Supan, beslutte, hvorvidt et password kan udleveres eller ej.

Data bliver først tilgængelig når erklæringen er modtaget. Ansøgere vil efter modtagelse af den underskrevne erklæring få fremsendt brugernavn og password, hvorefter man straks kan få adgang til download af data. Det udleverede brugernavn og password kan bruges ved alle efterfølgende opdateringer af data.
Registrerede brugere har tilladelse til at anvende data fra SHARE-projektet, så længe deres videnskabelige tilhørsforhold, som er angivet i erklæringen, stadig gælder. En ny erklæring skal udfyldes, hvis nogle af specifikationerne i erklæringen ændres (inkl. e-mail-adresse!). Brugere, der har glemt deres password, kan finde hjælp på log-in siden. Der kan dog kun sendes et nyt password, hvis den indtastede e-mail-adresse er den samme som bruges ved ansøgning om data.

 

Øvrige regler for adgang

  1. Brugere opfordres til at informere SHARE-koordineringsteamet om alle publikationer, der baseres på SHARE-data. E-mail sendes til info@share-project.org.
  2. Alle publikationer, der baseres på SHARE data, skal korrekt citeres

Vi henviser til SHAREs Citation Requirements.


  1. Når nye udgaver/opgraderinger af SHARE data bliver tilgængelig, anvendes samme anderkendelsesformulering, med undtagelse af en ny reference til de anvendte udgave af SHARE data (release number).
  2. Brugere af SHARE-data må ikke kopiere data til andre brugere. Alle der ønsker at anvende data skal selv kontakte SHARE Research Data Center direkte og anmode om registrering og brug af data.
  3. Brugere af SHARE data tilføjes til en SHARE-data brugerliste.
  4.  I tvivlstilfælde om hvorvidt data er blevet anvendt til videnskabelig forskning eller ej, vil undersøgelsens leder (Axel Börsch-Supan) beslutte om brugernavn og password skal slettes, samt om der skal ske juridiske tiltag overfor misbrugen.

SHARE-data administreres af SHARE Research Data Center, Tilburg Universitetet i Holland. Der gives adgang til mikrodata til videnskabeligt brug, efter de tyske Kriterien des Rates Für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)

SHARE-data kan downloades fra SHARE Research Data Center, men er også tilgængelig via GESIS Data Archive for the Social Sciences.

SHARE codebook

Seneste version fra februar 2017

Hent

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies