Menu

Forskning: 50+ i Europa

I Europa er andelen af ældre i forhold til den samlede befolkning større end på noget andet kontinent – og fænomenet med en aldrende befolkning vil fortsætte langt ind i dette århundrede. SHARE, også kaldet ”50+ i Europa”, er den første undersøgelse af sin art, der ser på, hvordan helbred, økonomi, arbejde og pensionsforhold, samt socialt netværk påvirker midaldrende og ældre europæeres valg og mulighed for et godt seniorliv i de enkelte lande.

 

Undersøgelsen er en såkaldt forløbsundersøgelse, dvs. at man følger de samme personer over tid, mens de bliver ældre og påvirkes af forskellige livsvilkår, fx ophør med lønnet arbejde, tilkomst af sygdom og funktionsbegrænsninger, ændringer i det sociale netværk m.m.

 

DST-Survey, som indsamler de danske data, er pt i felten for at indsamle data til den 7. undersøgelsesbølge. Der er tidligere gennemført 6 undersøgelsesbølger i 2004, 2006, 2008, 2010, 2013 og 2015, og der planlægges yderligere 4 imellem 2019 og 2024.

Undersøgelser

SHARE bygger på en infrastruktur af mikrodata, der er nødvendige for at forstå samspillet mellem både individuelle og samfundsmæssige faktorer, der har indflydelse på individets aldring. Aldringsprocessen forløber over mange år og påvirkes af flere forhold, bl.a. pension, sundhedstjeneste, arbejdsmarkedets struktur og dets reformer. Projektet er designet af forskere og er baseret på økonomi, medicin og samfundsvidenskab. Læs mere her...

Projektperiode

2004-2024. Der planlægges undersøgelsesbølger i 2019, 2021 og 2023.

Finansiering

Indsamlingen af SHARE data er hovedsageligt blevet finansieret af den Europæiske Kommission gennem 5. rammeprogram (project QLK6-CT-2001-00360 under det tematiske program Quality of Life). Yderligere finansiering er kommet fra U.S. National Institute on Ageing (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, Y1-AG-4553-01 and OGHA 04-064). Desuden er der opnået støtte fra den Europæiske Kommissions 6. rammeprogram (projekterne SHARE-I3, RII-CT-2006-062193 og COMPARE, CIT5-CT-2005-028857, SHARELIFE (CIT4-CT-2006-028812) og senest fra 7. rammeprogram (SHARE-PREP (No 211909) og SHARELEAP (No 227822)).

Den nationale, danske dataindsamling i 4. SHARE-bølge er blevet fuldt finansieret af Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv (DOK 1162259).

Kontakt

Kontaktperson: Cand.polit., ph.d. Marie Kruse

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies