Menu

Familiemæssige bånd

50+ i Europa

Familien spiller en afgørende rolle for ældre mennesker i hele Europa. Ikke desto mindre viser studiet, at der på dette område er afgørende forskelle mellem det sydlige og det nordlige Europa.

I Danmark er det for eksempel kun 13 % af de 50+-årige deltagere, der bor sammen med deres børn, mens Spanien ligger i den anden ende med 52 % samboende med børn. Medregnes også de børn der bor meget tæt på (mindre end 1 km), bliver andelen igen meget høj i Spanien med 80 %, i modsætning til Danmark og Sverige med cirka 30 % hver.

Der er en lignende nord-syd kontrast, når man ser på, hvor hyppigt børn har kontakt til deres ældre forældre. Således ser 42 % af danskerne deres forældre hver dag, mens tallet for de adspurgte i Middelhavslandene er nær ved 86 %.

50+ i Europa

En hjælpende hånd – støtte inden for familien

Der er store ressourcer at trække på, når det gælder om at yde støtte til hinanden inden for familien i hele Europa, og i det sydlige Europa i særdeleshed. For eksempel yder bedsteforældre en stor indsats i forbindelse med børnepasning.

En tredjedel af de adspurgte på 65 år og derover rapporterede, at de dagligt hjalp til med børnepasning – i gennemsnit 4,6 timer om dagen. Gensidig økonomisk hjælp spiller ligeledes en stor rolle. Data fra undersøgelsen viser at, i Nordeuropa kommer den økonomiske hjælp fra forældrene, mens det i Sydeuropa er den yngre generation, som yder økonomisk støtte til den ældre.

Læs mere her: (på engelsk)

The family plays an important role in the lives of older people throughout Europe. However, the SHARE data shows that significant differences between southern and northern Europe exist with regard to living arrangements, family structure, proximity and contacts. See Who are our 50+ olds?

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies