Menu

Værd at vide om 50+ i Europa

I Europa er andelen af ældre mennesker i forhold til den samlede befolkning større end på noget andet kontinent – og fænomenet med en aldrende befolkning vil fortsætte langt ind i dette århundrede. ”50+ i Europa” er den første undersøgelse af, hvordan folk på 50 år og derover lever på forskellig måde i 20 europæiske lande: fra Skandinavien til Middelhavslandene.

50+ i Europa

Undersøgelsen, som foregik i 2004, 2006, 2008, 2010 og 2013 omfatter mere end 100.000 mennesker. ”50+ i Europa” fokuserer især på spørgsmål vedrørende familiemæssige strukturer og parforhold, beskæftigelse, pension, økonomisk sikkerhed samt helbred, fordi de er indbyrdes afhængige (se figur 1.). Resultaterne af undersøgelsen vil være særligt vigtige for f.eks. politiske beslutningstagere i forhold til at imødekomme den stadigt stigende andel af ældre i befolkningen.

I menupunkterne: Familie, Beskæftigelse, Helbred og Økonomi giver vi et uddrag af de første undersøgelsesresultater.

50+ i Europa

Hvad skal der videre ske?

Tværfagligt samarbejde er nøglen til SHARE´s succes

”50+ i Europa”-studiet er ikke fuldført endnu – det er faktisk kun halvvejs. Da SHARE begyndte, og data fra den første undersøgelsesbølge var blevetoffentligjort.  I blev projektet præsenteret for forskere og medlemmer af Europakommissionen i forbindelse med en række pressekonferencer i Bruxelles og andre byer. Indtil nu har reaktionerne på studiet været meget positive og mange, og de afspejler den store og voksende interesse for disse emner, herunder aldring generelt. Da antallet af ældre mennesker i Europa forventes at stige ekstra kraftigt fra år 2010 og fremefter, blev det efter den første bølge i 2004 besluttet at udvide studiet til at dække flere europæiske lande, end de oprindelige 11, og gentage vores undersøgelser med 2 års mellemrum. I de efterfølgende undersøgelsesbølger har i alt 20 europæiske lande, samt Israel, deltaget. Der indsamles fortsat data, og det planlægges at den 7. undersøgelsesbølge påbegyndes ultimo 2016.

Vi håber, at du fortsat vil være interesseret i ”50+ i Europa”-studiet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies