Skip to main content

Forskning og samarbejde

Kaare Christensen
EPI - VIP
Seminars & Events

Forskningsoplæg ved EBB består af en 30-45 minutters præsentation med efterfølgende 15 minutters diskussion. Præsentationerne holdes af interne og eksterne forskere og sproget er som regel engelsk.

Steno
Biostatistiske netværk

Den biostatistiske forskergruppe ved EBB samarbejder med en række nationale og internationale partnere.

Nyheder fra Epidemiologi, Biostistik og Biodemografi - EBB
Forskning
Aktuelle projekter

Ved EBB er der en lang tradition for at samarbejde.

Biostatistisk Vejledning
Vejledning
Statistisk vejledning

Primært for ph.d.-studerende, som har gennemført Biostatistik I kurset, og for forskere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU. Vi tilbyder desuden vejledning for andre efter aftale.

Aldringsforskning med fokus på de allerældste
Center
DARC |: Dansk Center for Aldringsforskning sætter fokus på de allerældste, både når det drejer sig om sundhed, behandling og trivsel

Forskningscentret er et samarbejde med forskere fra både Humaniora og Sundhedsvidenskab.

Max-Planck Odense Center on the Biodemography of Aging
Center
CPop | Interdisciplinary Centre on Population Dynamics
Center
D-IAS |: Danish Institute for Advanced Study

Adgang til data

Hvis du vil være vores næste samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte os - men af hensyn til datasikkerhed og vore etiske retningslinjer er der en række betingelser, der skal være opfyldt.
Det Danske Tvillingregister
Forskning
Det Danske Tvillingregister er principielt tilgængeligt for videnskabelig forskning

Når en forsker ønsker at få adgang til data, skal der først gives tilladelse fra registrets ledelse, Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité.

J.B. Winløwsvej 9 - Institut for Sundhedstjenesteforskning
Research
How to apply for data?

Data from The Danish Twin Register are available to researchers for projects approved by the DTR Scientific Board.

J.B. Winløwsvej 9 - Institut for Sundhedstjenesteforskning
Research
Application guidelines

Read this PRIOR TO DATA ACCESS

J.B. Winløwsvej 9 - Institut for Sundhedstjenesteforskning
Research
Twin data available

Twin data which are available for scientific purposes

J.B. Winløwsvej 9 - Institut for Sundhedstjenesteforskning
Public Health
GDPR: Når du starter et forskningsprojekt ved IST, skal du følge den instruks, der er relevant for dit projekt

Den projektansvarlige har ansvar for at instruksen overholdes.

50+ in Europe
SHARE
Adgang til SHARE-data

Der kan gives adgang til data til forskningsformål for forskere ansat ved danske forskningsinstitutioner. Læs mere om proceduren her >>

Dansk Læbe-Ganespalte Database inkluderer mere end 10.000 børn født med læbeganespalte siden 1936 frem til 2005 i Danmark.

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi
J.B. Winsløws Vej 9b, st. tv. 
DK-5000 Odense C

Yderligere information kan fås hos:

Forskningsleder

Professor Kaare Christensen
Telefon: +45 6550 3029
E-mail: kchristensen@health.sdu.dk

www.sdu.dk/EBB

SDU FORSKERPORTAL

Forskere, publikationer, aktiviteter & medieomtale

OM: EBB

PURE

Login og indberetning i PU:RE

mere om pu:re

Til ansatte ved EBB

Nyttige oplysninger til ansatte ved Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi

Info