Skip to main content

Forskning og samarbejde

Adgang til data

Hvis du vil være vores næste samarbejdspartner, er du velkommen til at kontakte os - men af hensyn til datasikkerhed og vore etiske retningslinjer er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi
J.B. Winsløws Vej 9b, st. tv. 
DK-5000 Odense C

Yderligere information kan fås hos:

Forskningsleder

Professor Kaare Christensen
Telefon: +45 6550 3029
E-mail: kchristensen@health.sdu.dk

www.sdu.dk/EBB

SDU FORSKERPORTAL

Forskere, publikationer, aktiviteter & medieomtale

OM: EBB

PURE

Login og indberetning i PU:RE

mere om pu:re

Til ansatte ved EBB

Nyttige oplysninger til ansatte ved Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi

Info