Menu

Ændring i kognitiv funktionsevne hos ældre efter eksponering for anæstesi og operation

Danskernes middellevetid er steget markant igennem de sidste 150 år, og ældre udgør en stadig stigende andel af befolkningen. Både hos det enkelte individ og blandt beslutningstagerne i samfundet har denne udvikling medført en øget interesse for, om det er gode og aktive år, der lægges til livet, eller om det er år præget af sygdom samt alvorlig fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse.

Tab af intellektuel kapacitet er det mest frygtede enkeltaspekt ved at blive ældre, og bevarelse af den kognitive funktion har stor betydning for ældres livskvalitet. Dette forstærkes af, at der ikke findes nogen effektiv behandling til afhjælpning af tabt intellektuel kapacitet eller andre midler til kompensation herfor.

Der er stor variation i den kognitive funktionsevne hos ældre. Cirka halvdelen af variationen kan forklares med genetiske faktorer, mens den resterende del kan tilskrives miljøfaktorer. Anæstesi er en af de miljøfaktorer, der igennem årtier har været mistænkt for at være en risikofaktor for kognitivt tab hos ældre, men kun få og små studier har hidtil været publiceret indenfor dette område. Undersøgelser har vist, at eksponering for anæstesi er associeret med kognitivt tab hos ældre i op til 3 måneder efter større operative indgreb og i sjældne tilfælde helt op til 1-2 år. Det kan overvejes, om de patienter, hvis kognitive tab strækker sig over flere år, kan være særligt sårbare overfor anæstesi, fx grundet en genetisk prædisposition.  Tidligere studier har vist, at flere genvarianter er associeret med kognitiv funktion og tab heraf, hvilket støtter hypotesen om en genetisk prædisposition. 

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, om eksponering for operation er associeret med kognitiv funktion og vedvarende kognitivt tab hos ældre, og om specifikke genvarianter interagerer med associationen mellem operation og langsigtet kognitivt tab. I projektet anvendes operation som proxy mål for anæstesi, da der ikke er information om anæstesi i Det Danske Landspatientregister. Vi vil søge svar på følgende spørgsmål:

  1. Er eksponering for anæstesi/operation associeret med kognitiv funktion ved baseline?
  2. Er eksponering for anæstesi/operation associeret med langsigtet tab af kognitiv funktion?
  3. Er specifikke operationstyper associeret med langsigtet tab af kognitiv funktion?
  4. Interagerer genvarianter i kandidatgener for kognitiv funktion med associationen mellem anæstesi/operation og langsigtet tab af kognitiv funktion?

Materiale

Projektet er baseret på data om kognitiv funktion, relevante kovariater og biologisk materiale fra de danske 1905, 1910, 1911/12 og 1915 kohorter samt tvillingkohorterne: De Midaldrende Danske Tvillinger (MADT), De Ældste Danske Tvillinger (LSADT) og Infrastrukturprojektet. Dermed inkluderes i alt ca. 25.000 personer, hvoraf 7.000 er undersøgt flere gange. Survey-dataene kobles med operationsdata fra Det Danske Landspatientregister, der indeholder registreringer af alle operationer udført på hospitaler i Danmark siden 1977.

Fondsbevillinger

  • DARC II, Velux Grant nr. 32105.

Hovedvejleder

Medvejledere

  • Professor Lars Rasmussen, Rigshospitalet
  • Overlæge ph.d. Tom G. Hansen, Odense Universitetshospital
  • Adjunkt Jonas Mengel-From, Syddansk Universitet

 


Publikationer

Cognitive Functioning After Surgery in Middle-aged and Elderly Danish Twins.
Dokkedal U, Hansen TG, Rasmussen LS, Mengel-From J, Christensen K.
J Neurosurg Anesthesiol. 2016 Jul;28(3):275.

Cognitive Functioning after Surgery in Middle-aged and Elderly Danish Twins.
Dokkedal U, Hansen TG, Rasmussen LS, Mengel-From J, Christensen K.
Anesthesiology. 2016 Feb;124(2):312-21. Pubmed abstract

The association between social position and self-rated health in 10 deprived neighbourhoods.
Bak C, Andersen P, Dokkedal U.
BMC Public Health. 2015 Jan 21;15(1):14. Pubmed abstract

Self-rated health, ethnicity and social position in a deprived neighbourhood in Denmark.
Andersen PT, Bak CK, Vangsgaard S, Dokkedal U, Larsen PV.
Int J Equity Health. 2011 Jan 25;10:5. Pubmed abstract

Ph.d. studerende

Unni Dokkedal

Kontakt

Aldringsforskning

Dansk Center for Aldringsforskning

Gå til DARC

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies