Menu

Livet begynder ved 100 – de hundredåriges hemmelighed

Hvorfor kæmper nogle mennesker med at blive 70, mens andre kan blive 100 uden problemer?

Det står klart, at mennesker som overskrider 90-plus barrieren repræsenterer en fysisk elite, der er markant anderledes end de ældre som dør tidligere.

I 1998 benyttede Kaare Christensen fra Syddansk Universitet i Odense sig af Danmarks enestående registre, da han kontaktede de 3600 personer, der var født i 1905 og som stadig var i live. Ved at følge deres helbred i det efterfølgende årti fandt han ud af, at andelen af de mennesker, som bevarede deres uafhængighed igennem hele perioden, udgjorde en tredjedel af totalen. Hvert individ risikerede at blive svagere - men de svageste gik bort i en tidlig alder og lod de stærkeste tilbage. I 2005, da der kun var 166 personer tilbage fra Kaare Christensens undersøgelse, viste det sig at en tredjedel af disse stadig var fuldt ud selvhjulpne (Proceedings of the National Academy of Sciences, vol 105, p 13274). Dette er gode nyheder både ud fra et personligt og samfundsmæssigt perspektiv, for det betyder, at en exceptionelt høj levealder ikke nødvendigvis medfører stærkt nedsat funktionsevne.

Kaare Christensens optimistiske resultater bliver inddraget i undersøgelser verden over. I USA viser undersøgelsen: New England Centenarian Study (NECS) som blev påbegyndte i 1994, at næsten alle af de mere end 700 deltagere havde levet et fuldt ud selvhjulpent liv indtil de blev 90 år, og 40 procent af de hundred+ årige var stadig fuldt ud selvhjulpne. I England, har Carol Brayne fra Cambridge Universitet undersøgt 958 mennesker, der indtil de blev 90 år havde levet fuldt ud selvhjulpent. Hun fandt, at kun 25 procent af disse boede på institutioner eller alderdomshjem. Ligeledes viser forskning fra Kina, at hundredårige og 90+ årige har færre sengedage pga. sygdom end gruppen af ”yngre” ældre - men til gengæld kommer afslutningen hurtigt, når det så sker.

Læs artiklen på denne hjemmeside: www.NewScientist.com - udgivet d. 7. september 2009.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies