Hvad siger forskningen: Hvem bliver 105 år?

Hvem bliver 105?

Antallet af hundredårige stiger fortsat - og også antallet af 105 årige stiger svagt. Den 1. januar 2012 var der nøjagtigt 925 hundredårige i Danmark - mens ca. 25 danskere når at opleve deres 105 års fødselsdag i år.

Aldringsforskerne ved Syddansk Universitet følger denne udvikling. Siden 1995 er danskere, som fylder 100 år, blevet interviewet fire gange. Resultaterne af disse undersøgelser viser, at de klassiske risikofaktorer bliver mindre betydningsfulde ved meget høje aldre, og at mange af de ting, som kan føre til overlevelse op til 90 eller 100 år, ikke længere har den samme betydning mellem 100 og 105, ifølge lektor Bernard Jeune.

Fra 90 til 100 år… overvægt, rygning og sociale relationer

Mens fx overvægt og rygning fortsat spiller en rolle for overlevelsen fra 70 til 90 år, har de mindre betydning i 90-årsalderen og ingen betydning efter 100-årsalderen.  Tværtimod, så er det en fordel at være lidt overvægtig, når man er blevet over 90 år, så der er noget at stå imod med, hvis man bliver syg. Mens sociale relationer, som fx kontakt med børn og andre familiemedlemmer, endnu har stor betydning for 90-årige, har de kun lidt betydning for overlevelsen hos 100-årige.

Ha’ det godt og se lyst på tingene

Et positivt livssyn udgør en klar fordel i muligheden for at overleve til 100 år - men mellem 100 og 105 år har dette heller ikke længere den store betydning. Det samme gælder for selvrapporteret helbred, som ellers forudsiger overlevelsen i aldre op til 100 år.

Fra 100 til 105… gribestyrke og at kunne

Hvad der er vigtigt er derimod gribestyrke – da det viser sig, at der er en betydelig forringet overlevelse for hvert kilo, der mistes i gribestyrke.  Det samme gælder for andre mål for fysisk funktion.  At være uafhængig, ikke at være kognitivt svækket og at have få kroniske sygdomme ser også ud til, at være forbundet med overlevelse fra 100 til 105 år, siger Jeune.

Supercentenarians: De 110+ årige

Disse resultater blev præsenteret ved den 9. Supercentenarian Workshop i Rom d. 11.-12. maj 2012, hvor forskere fra Europa, Skandinavien, USA, Canada, Japan og Brasilien præsenterede deres seneste data og analyser af fænomenet ’supercentenarians’ – dvs. personer der når en alder på 110 eller mere – og ’semi-supercentenarians’ der er mellem 105 og 110 år gamle. Forskergruppen, der interesserer sig for ekstremt lang levetid hos mennesker og dens grænser, mødtes første gang i 2000 ved Max Planck Institute for Demographic Research i Rostock og tog derefter initiativ til etableringen af The International Database on Longevity (IDL).

Læs mere her:


Medieomtale:

How Long Can We Live?
Kaare Christensen: The Inqueiry; 10. december 2018.
HØR ONLINE: BBC - The Inquiry

Can we cheat ageing?
Kaare Christensen: BBC Future; 10. december 2018.
LÆS MERE: BBC Future

Kontaktpersoner:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies