Menu

Forskere vil løse gåden om 100-årige

Hvorfor er der flere 100-årige i Japan og Italien end i Danmark? Øges chancen for at blive meget gammel, hvis man bliver passet i sin familie?

Forskningsprojekt skal klarlægge, om pleje af gamle i familien i stedet for plejehjem kan forklare, hvorfor der er langt flere 100-årige i Japan og Italien end i Danmark.

Hvorfor lever man længere i Japan end i Danmark, og hvorfor er der forholdsmæssigt langt flere 100-årige japanere end danskere? Det er et af de centrale spørgsmål i et projekt, som forskere i fem lande er i færd med at tilrettelægge.

Aldersforskere fra Japan, Danmark, Frankrig, Schweiz og Sverige vil sammenligne levevilkår og sundhedstilstand blandt de ældste indbyggere i et forsøg på at forstå, hvorfor lande med stort set samme økonomiske ressourcer, uddannelsesniveau og social- og sundhedssystem ikke producerer lige mange 100-årige.

- Hvert tiende år firdobles antallet af 100-årige i Japan, og det fordobles i Sverige, Schweiz og Frankrig, mens det i Danmark kun vokser med 50 procent på 10 år. Vi vil undersøge, om disse forskelle alene skyldes sundhedstilstanden blandt de ældre i de enkelte lande, eller om andre forhold kan spille ind, siger projektets leder, Jean-Marie Robine fra det franske forskningsinstitut INSERM.

Han har selv en teori om, at familiemodellen påvirker levealderen, og at man lever længere, hvis man bliver passet af familien frem for at komme på plejehjem.

- De lande, hvor folk bliver meget gamle, nemlig Italien og Japan, er samfund, hvor familien spiller en afgørende rolle i plejen af de gamle, og hvor de gamle typisk bor hos deres børn, siger Jean-Marie Robine.

Fra Danmark er det Center for Aldersforskning ved Syddansk Universitet under ledelse af Bernard Jeune, som skal deltage.

Bernard Jeune mener snarere, at det er sundhedstilstanden og især usund levevis blandt kvinderne, der forklarer det danske efterslæb.

- I Danmark kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet og begyndte at ryge og drikke alkohol før de andre europæiske kvinder. Og det er netop kvindernes dødelighed, som forklarer den danske stagnering, siger Bernard Jeune.

Kristeligt Dagblad, d. 1. maj 2009

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies