Menu

Gener, aldring og livslængde

Tidligere tvillingestudier har anslået at omkring 25% af variationen i levealder skyldes genetiske forskelle, og at andelen af det genetiske bidrag stiger med alderen. Målet med disse projekter er at identificere genetiske faktorer af betydning for livslængde og aldring. De danske kohorter af længelevere, såsom 1895, 1905, 1910 og 1915 fødsels-årgangene, udgør en unik ressource til dette formål.

Baggrund
Hvorfor nogle mennesker lever usædvanligt længe, og gerne med godt helbred, er indtil videre stort set uvist. En mulig medvirkende forklaring kan være, at gruppen af mennesker der bliver meget gamle har en exceptionel god gen-sammensætning, med en gavnlig indflydelse på helbredet.  Hypotesen er at en sådan gunstig gen-sammensætning kan modvirke effekten af genetiske variationer, der prædisponerer til forskellige alders-betingede sygdomme, og dermed medvirke til en øget chance for at leve længe ved godt helbred.

Det er i de senere år fundet flere tilfælde af gen-variationer med en markant effekt på levealderen hos laverestående organismer. Om end kun få af de tilsvarende varianter har vist sig også at have en effekt hos mennesker, har disse fund bidraget med en betydelig viden om de mekanismer der er involveret i aldrings-processen.

Undersøgelser
I vores studier tager vi udgangspunkt i data-sæt for de danske længe-levere fra fødselsårgangene 1895-1915 som er blevet mindst 93 år.  Med specifik fokus på kendte og hyppige genvariationer spredt udover hele genomet, undersøger vi for variationer der er korreleret med bedre helbred og overlevelse. Undersøgelserne involverer både sekvensændringer i gener og regulatoriske områder, større og mindre strukturelle ændringer i DNA’et (copy number variationer) og forskelle i mængden af mitokondrie-DNA.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies