Menu

Holdnings- og værdiundersøgelsen 2012

I løbet af 2012 blev godt 6.500 danske tvillinger mellem 23 og 43 år kontaktet af Det Danske Tvillingregister. Med henvendelsen fulgte en invitation til at deltage i en stor spørgeskemaundersøgelse på Internettet om: Værdier, politiske holdninger og engagement i politik.

Disse områder tilhører i reglen privatlivets fred, men på den anden side er det også noget man ofte diskuterer med andre. Det vil være af stor betydning at få indsigt i, hvorledes familiære forhold har betydning for, hvordan mennesker forholder sig til politik og brede samfundsmæssige spørgsmål.

Formål

Hovedformålet med undersøgelse er at forstå:

  • Hvordan politiske holdninger og værdier dannes. 
  • Hvordan engagement i politik formes.
  • Hvordan information påvirker vores politiske holdninger.

Undersøgelsen udspringer af et samarbejde mellem Det Danske Tvillingregister og forskere fra Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet.

En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i 2009, som henvendte sig til det samme udsnit af befolkningen. Ved at henvende os til den samme gruppe tre år senere får vi værdifuld viden om, hvordan det politiske engagement ændrer sig, når menneskers livssituation og erfaringer ændrer sig.

Du kan læse mere om resultaterne fra den første undersøgelse her (link til pdf).

I forhold til 2009-undersøgelsen spørger der i 2012-undersøgelsen også om, hvordan information om et politisk emner præger vores holdninger og værdier.

Sociale og politiske værdier og holdninger

Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, men bygger på en lang række udenlandske studier. Vi håber at kunne bidrage til den videnskabelige forståelse af dannelsen af holdninger og værdier. Specielt håber vi at kunne kaste lys over det meget komplicerede samspil, der er mellem arv og miljø i dannelsen af de holdninger og værdier, vi som mennesker udvikler.

Tvillingstudier er særligt egnede til dette formål og har været brugt i udenlandske undersøgelser af samme art. Vi vil bl.a. undersøge, hvilken betydning uddannelse har for holdnings- og værdidannelse samt for deltagelsen i den politiske proces. Undersøgelsen kan også bidrage til at kaste lys over betydningen af nye erfaringer og ændringer i menneskers livssituation. Endelig skal undersøgelsen hjælpe til at klargøre, hvordan holdninger til politiske spørgsmål, både af traditionel karakter som f.eks. fordeling af goder og af nyere karakter som f.eks. syn på miljøet, dannes. Undersøgelsen indeholder ikke spørgsmål om partipolitik.

Undersøgelsen varetages af lektor Robert Klemmensen og professor Asbjørn Sonne Nørgaard, begge Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, samt lektor Sara Binzer Hobolt, London School of Economics and Political Science.

Finansiering

Undersøgelsen er støttet af midler fra Statens globaliseringsmidler til forskning samt af Velux-fonden.

Projektperiode

Dataindsamlingen foregik i perioden oktober-december 2012.

Kontaktpersoner

Hvis du er interesseret i at få mere at vide om undersøgelsen, er du velkommen til at skrive en e-mail til de nedenstående kontaktpersoner:

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies