Menu

Genetiske årsager til for tidlig fødsel

Nogle familier har en hyppigere forekomst af for tidlig fødsel end andre. Det tyder på, at der kan være en arvelig disposition til at føde for tidligt. Ved hjælp af CPR-registret og Det Medicinske Fødselsregister har vi identificeret familier, hvor én eller flere har født minimum et barn spontant for tidligt.

Mulige deltagere

Undersøgelsen omfatter familier, hvor flere har født et barn før uge 37 i perioden 1974-2010, og hvor fødslen ikke er blevet sat kunstigt i gang. Vi gennemførte i 2006 en forundersøgelse blandt kvinder på Fyn, hvor de ledende overlæger gav deres tilladelse til, at mødrene kunne kontaktes.

Da vi udvidede undersøgelsen til at omfatte hele Danmark, fandt vi flere mulige familier med hyppig forekomst af for tidlig fødsel. De mange deltagere gjorde det muligt at gennemføre genetiske koblingsanalyser med henblik på, at finde gener der har betydning for at nogle kvinder føder for tidligt.

Undersøgelsen

Ved undersøgelsen har vi indsamlet DNA ved hjælp af spytprøver fra kvinden, der har født for tidligt, søstre, fædre, bedsteforældre og børn. Kvinderne, der har født for tidligt, har desuden udfyldt et kort spørgeskema om deres graviditeter og om indtagelsen af vitaminer, tobak og alkohol under graviditeterne. 

Undersøgelsen ledes af professor, dr.med. Kaare Christensen, og de danske data vil indgå i et større internationalt samarbejde, ledet af professor Jeffrey C. Murray, University of Iowa, som har været gæsteprofessor ved Syddansk Universitet i mange år.

Godkendelse

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (Sagsnr.: S-VF-20060116) og Datatilsynet (Jnr. 2007-41-0039).

Projektperiode

2008-2014. Dataindsamlingen er afsluttet. Der deltager ca. 2.700 personer fra Danmark. Dataanalyse pågår stadig. De foreløbige resultater kan læses i artiklerne neden for.
 

Finansiering

Et etårigt stipendiat fra Forskerskolen på SUND, SDU, the National Institutes of Health (NIH) og fondsmidler fra University of Iowa.

Kontaktpersoner

Foreløbige resultater

Polymorphisms in NR5A2, gene encoding liver receptor homolog-1 are associated with preterm birth.
Kaluarachchi DC, Momany AM, Busch TD, Gimenez LG, Saleme C, Cosentino V, Christensen K, Dagle JM, Ryckman KK, Murray JC.
Pediatr Res. 2016. [Epub ahead of print] Pubmed abstract

Increased prevalence of congenital heart defects in monozygotic and dizygotic twins.
Herskind AM, Almind Pedersen D, Christensen K.
Circulation. 2013 Sep 10;128(11):1182-8. Pubmed abstract

Candidate gene linkage approach to identify DNA variants that predispose to preterm birth.
Bream EN, Leppellere CR, Cooper ME, Dagle JM, Merrill DC, Christensen K, Simhan HN, Fong CT, Hallman M, Muglia LJ, Marazita ML, Murray JC.
Pediatr Res. 2013 Feb;73(2):135-41. Pubmed abstract

Birth outcome following maternal use of metoclopramide. The Euromap study group.
Sørensen HT, Nielsen GL, Christensen K, Tage-Jensen U, Ekbom A, Baron J.
Br J Clin Pharmacol. 2000 Mar;49(3):264-8. Pubmed abstract

Low birthweight and prematurity in relation to paternal factors: a study of recurrence.
Basso O, Olsen J, Christensen K.
Int J Epidemiol. 1999 Aug;28(4):695-700. Pubmed abstract

Study of environmental, social, and paternal factors in preterm delivery using sibs and half sibs. A population-based study in Denmark.
Basso O, Olsen J, Christensen K.
J Epidemiol Community Health. 1999 Jan;53(1):20-3. Pubmed abstract

Risk of preterm delivery, low birthweight and growth retardation following spontaneous abortion: a registry-based study in Denmark.
Basso O, Olsen J, Christensen K.
Int J Epidemiol. 1998 Aug;27(4):642-6. Pubmed abstract

Low birth weight and preterm birth after short interpregnancy intervals.
Basso O, Olsen J, Knudsen LB, Christensen K.
Am J Obstet Gynecol. 1998 Feb;178(2):259-63. Pubmed abstract

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies