Menu

Levevaner, sundhed og sygdom hos kvinder med migræne

Vi ved eksempelvis, at nogle kvinder med migræne helst undgår alkohol eller tobak, fordi det kan udløse eller forværre deres hovedpineanfald. Om dette betyder, at personer med migræne i det hele taget har markant anderledes levevaner i forhold til baggrundsbefolkningen, vides ikke. Vi er meget interesseret i at besvare spørgsmålet, da levevaner er med til at bestemme ens langtidsrisiko for diverse livsstilsbetingede sygdomme.

Hvem henvender vi os til?

Vi henvender os til kvinder, som deltog i et tidligere spørgeskema udsendt fra Det Danske Tvillingeregister (Omnibus 2002), der indeholdt spørgsmål om migræne og hovedpine. Vi henvender os både til tvillinger, som dengang angav at lide af migræne og til tvillinger, som er helt fri for denne hovedpineform. Der er mange tusinder tvillinger i hver af de to kategorier. Ikke alle bliver derfor tilbudt at deltage i undersøgelsen. Det er f.eks. ikke sikkert at ens medtvilling bliver tilbudt deltagelse, selv om man selv får tilbuddet om at være med.

Fremgangsmåde og indhold

Undersøgelsen, som vil omfatte op til 2.000 tvillinger, går i gang i februar måned 2011 og forventes at strække sig over et par år. Mulige deltagere får tilsendt et spørgeskema, som indeholder spørgsmål om hovedpine, levevaner og diverse sygdomme. Sidst i spørgeskemaet kan man angive om man vil lade sig telefoninterviewe af en læge.

Formålet med interviewet er, at fastslå hvilke typer af hovedpine deltageren lider af. Man kan vælge kun at deltage i undersøgelsens spørgeskemadel, men det vil være mest værdifuldt for studiet, hvis man også deltager i det lægelige interview.  Nogle af de tvillinger vi henvender os til deltog for mere end 10 år siden i en anden undersøgelse om migræne, som også omfattede et telefoninterview. Vi er meget interesseret i at disse tvillinger også deltager i den aktuelle undersøgelse inklusivt et fornyet telefoninterview ved læge.

MR-scanning af hjernen – en anden undersøgelse

I en anden undersøgelse, WOMAN-studiet, vil vi bruge magnetisk resonans (MR) scanning til at sammenligne hjernens struktur hos kvinder med migræne og kvinder uden migræne. I det tilsendte spørgeskema er der mulighed for at angive om man er interesseret i at høre mere om WOMAN-studiet. Det er vigtigt at understrege, at positiv interesse i at høre mere om studiet ikke forpligter til deltagelse. Forskerholdet vil kun rette henvendelse om scanningsundersøgelsen såfremt visse forudsætninger er opfyldt, hvoraf den væsentligste er, at man deltager i telefoninterview ved læge, således at vi med sikkerhed kan fastslå, hvilken type hovedpine man lider af.

Finansiering

Der søges private forskningsfonde til finansiering af projektet.

Kontaktperson

Professor Kirsten Ohm Kyvik, SDU og overlæge David Gaist.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies