Menu

Tvillingforskning

Arv og miljø

Menneskets arv og miljø hører sammen. Ethvert menneske befinder sig til enhver tid i et miljø og det tager en række egenskaber, det har arvet, med ind i dette miljø. Det vi er i stand til at iagttage, er et produkt af samspillet mellem arv og miljø. Alle kroppens celler indeholder den samme arvemasse. Tvillinger kan bidrage med nyttig viden, når man ønsker at studere, hvor meget og hvordan gener og miljø påvirker komplekse forhold som fx udvikling og helbred.

Tvillingestudier

Sundhedsvidenskabelig forskning med tvillinger gennemføres for at finde ud af, hvorfor mennesker udvikler forskelle. Tvillinger er interessante for forskningen, fordi de ligner hinanden. De har haft samme fostertilværelse. De er født på samme tid. De følges kronologisk ad i tid.

Tvillinger er som regel vokset op i samme familie med ens opvækstvilkår og – hvis de er énæggede - har de nøjagtig de samme gener. Hvis enæggede ligner hinanden mere for et bestemt træk end toæggede gør, tyder det på, at arvelige faktorer spiller ind for det pågældende træk.

Tvillinger behøver altså ikke at være ens – og ofte er det kun den ene tvilling, der får en given sygdom, mens den anden ikke rammes. Hvorfor? Dette ønsker den epidemiologiske forskning at finde svar på.

Genernes rolle

Det er vanskeligt at afgøre, hvad der er arveligt. Vi ved, at folk ligner hinanden inden for familier – men vi ved ikke, om det er fordi de deler livsvilkår, eller fordi de deler gener. Derfor kan det betragtes som naturens gave til forskningen, når der bliver født mennesker, der er genetisk ens – dvs. det samme individ to gange. Det betyder, at vi fx kan følge enæggede tvillingers aldringsproces og sammenligne med toæggede tvillinger, der deler ca. halvdelen af deres gener og dermed ligner hinanden som almindelige søskende.

Det Danske Tvillingregister

I Danmark har vi usædvanligt gode muligheder for at gennemføre forskningsprojekter med tvillinger. Dette skyldes at Det Danske Tvillingregister omfatter næsten alle tvillinger født i Danmark siden 1870 og frem til i dag og hermed blandt de største og mest omfattende tvillingregistre i verden.

Om: Det Danske Tvillingregister >>
Aktuelle forskningsprojekter >>
Om demografisk registerforskning >>
Dansk Tvillingregister

Register over tvillinger født i Danmark siden 1870

Gå til DTR

Aktuelle projekter

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi

Tvillingforskning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies