Tvilling omnibus: 1994, 2002 og 2003

Der er stor interesse blandt forskere for at kontakte danske tvillinger med henblik på projekter. For at sikre at tvillingerne ikke bliver overbebyrdet med henvendelser, gennemfører Det Danske Tvillingregister med jævne mellemrum de såkaldte Tvilling Omnibusser. Dette er store spørgeskemaer, hvor flere forskeres projekter inkluderes.

Undersøgelsen
Der er gennemført omnibus undersøgelser blandt voksne tvillinger i 1994 og 2002 og blandt tvillingebørn i 2003.

-o-

Formål
Målet med forskningen er at studere tvillingers helbred og sygdomme, samt kendte risikofaktorer for sygdom. Det er endvidere målet at udnytte denne information til at afgøre om det er arveegenskaber eller miljø, der er vigtigst for helbredet og risikofaktorer for sygdom.

Projektperiode
Data er indsamlet i henholdsvis 1994/95, 2002 og 2003. Data anvendes fortsat løbende af forskere til diverse projekter.

Finansiering
Projekterne er finansieret af de deltagende forskere, Det Danske Tvillingregister og Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.

  Kontaktpersoner: Kirsten Ohm Kyvik og Axel Skytthe

Kronisk leddegigt

Undersøgelse af arvelighed for kronisk leddegigt

Projekt-beskrivelse

Tvillingforskning

Værdifuld forskning når det handler om arv og miljø

EBB - DTR

Adgang til data

Forskning og Samarbejde

For forskere

Hvilke data?

Tilgængelige tvillingdata

EBB - DTR