Skip to main content

MiDT

Indsamling af blodprøver og oplysninger med henblik på at forstå baggrunden for forskelle i helbredstilstand, aldring og levetid. Alle oplysninger og det biologiske materiale opbevares i Det Danske Tvillingregisters data- og biobank til anvendelse i igangværende og fremtidige forskningsprojekter. Kombinationen af biologiske målinger og øvrige data kan bidrage til bedre at forstå, behandle og forebygge aldersrelaterede funktionsevnetab og sygdomme.

Fremgangsmåde

Undersøgelsen omfatter ca. 12.000 tvillinger og dataindsamlingen fandt sted i perioden 2008-2010. Den kombineres desuden med andre undersøgelser, der foregår i regi af Det Danske Tvillingregister, bl.a. undersøgelsen om leddegigt og undersøgelsen af modtagelighed for rask næsebærertilstand af bakterier blandt tvillinger.

Data er indsamlet af projektsygeplejersker fra Syddansk Universitet, mens de fysiske undersøgelser er foretaget i samarbejde med Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet samt Lungemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital. 

Indhold

Undersøgelsen omfatter en blodprøve og en spytprøve. Det biologiske materiale kan give mulighed for at undersøge bl.a. arvelige forhold. Prøverne vil blive brugt til studier af forskellige biologiske stoffer, kendte arveanlæg samt arveanlæg, der i fremtiden måtte blive identificeret af betydning for menneskets helbred og livslængde.

Spørgeskema: Et spørgeskema skal besvares af deltageren selv med oplysninger om uddannelse og arbejde, sygdomme og psykisk velbefindende, fysisk aktivitet og motionsvaner, levevaner og livsstil.

Undersøgelser: Deltagerne skal også medvirke i nogle forskellige små undersøgelser for at prøve deres fysiske formåen, bl.a. rejse sig fra en stol på tid, måling af gribestyrke, højde, vægt, livvidde, blodtryk og lungefunktion samt besvare nogle små opgaver med henblik på at prøve hukommelsen.

Godkendelser

Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet og blev godkendt af De Regionale Videnskabsetiske Komitéer.

Projektperiode

Januar 2008 til december 2011.

Kontaktperson

Kaare Christensen


Relaterede projekter

Tvillingforskning

Værdifuld forskning når det gælder arv og miljø

EBB

Adgang til data

Forskning & Samarbejde

For forskere

Hvilke data?

Tilgængelige tvillingdata

EBB - DTR