Skip to main content

MADT

Projektets formål var at indsamle blodprøver og helbredsoplysninger med henblik på at forstå og studere baggrunden for forskelle i helbredstilstande, aldring og levetid. Alle oplysninger og det biologiske materiale opbevares i Det Danske Tvillingregisters data- og biobank til igangværende og fremtidige forskningsprojekter. Kombinationen af biologiske målinger og øvrige data om helbred, livsstil m.v. håber vi kan bidrage til, at vi kan få bedre muligheder for at forstå, behandle og forebygge aldersrelaterede funktionsevnetab og sygdomme.

Fremgangsmåde

Data er indsamlet af projektsygeplejersker ved Syddansk Universitet, mens de fysiske undersøgelser er foretaget i samarbejde med Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet samt Lungemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Indhold

Blodprøve: Undersøgelsen omfatter en blodprøve. Blodprøverne bliver brugt til undersøgelser af forskellige biologiske stoffer, kendte arveanlæg samt arveanlæg, der i fremtiden måtte blive identificeret af betydning for menneskets helbred og livslængde.

Spørgeskema: Deltagerne besvarede et spørgeskema, hvor vi bad om oplysninger om uddannelse og arbejde, sygdomme og psykisk velbefindende, fysisk aktivitet og motionsvaner, levevaner og livsstil.

Undersøgelser: Deltagerne deltog desuden i forskellige undersøgelser for at prøve deres fysiske formåen, bl.a. rejse sig fra en stol på tid, måling af gribestyrke, højde, vægt, livvidde, blodtryk og lungefunktion samt gennemgå et antal neuro-kognitive tests bl.a. med henblik på hukommelsen.

Godkendelse

Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet og blev godkendt af De Regionale Videnskabsetiske Komitéer.

Projektperiode

2008-11

Kontaktperson

Professor Kaare Christensen
 


Om projektet:

Strength and anthropometric measures in identical and fraternal twins: no evidence of masculinization of females with male co-twins.
Gaist D, Bathum L, Skytthe A, Jensen TK, McGue M, Vaupel JW, Christensen K.
Epidemiology. 2000 May;11(3):340-3. Pubmed abstract


Relaterede projekter

Tvillingforskning

Værdifuld forskning når det gælder arv og miljø

EBB

Adgang til data

Forskning og samarbejde

For forskere

Hvilke data?

Tilgængelige tvillingdata

EBB - DTR

MADT 98 - 1996-2002

Det Danske Tvillingregister Mellemkohorten (tvillinger født 1931-1952)

Rigsarkivet