Skip to main content

LSADT: Danske tvillingers aldringsproces

Longitudinal Study of Aging Danish Twins (LSADT) er en forløbsundersøgelse, hvor der indgår næsten 5.000 af de ældste tvillinger fra Det Danske Tvillingregister, dvs. deltagerne er født før 1931. Tvillingerne blev interviewet første gang i 1995 og siden hen i 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 og 2007.

Formål

Formålet med undersøgelserne er at belyse årsager til variation i levetid, helbred, sygdomsudvikling, tab af funktionsevne og intellektuelle færdigheder blandt ældre og de allerældste danskere. En af de bedste metoder til at vurdere den relative betydning af arvelige og miljømæssige påvirkninger er den klassiske tvillingmetode idet enæggede tvillinger principielt deler alle medens toæggede deler omkring halvdelen af deres gener.

I en forløbsundersøgelse deltager de samme personer flere gange og forskerne kan derved opnå en række fordele som enkeltstående undersøgelser ikke kan give.

Beskrivelse af data

For en nærmere beskrivelse af data fra Det Longitudinale Studie af Aldrende Danske Tvillinger. Se: Det Danske Tvillingregisters hjemmeside.

De indsamlede data opbevares ved Rigsarkivet; men kan tilgås efter gældende regler.

Kontaktperson

Professor Kaare Christensen


Om projektet

A Danish population-based twin study on general health in the elderly.
Christensen K, Holm NV, McGue M, Corder L, Vaupel JW.
J Aging Health. 1999 Feb;11(1):49-64. Pubmed abstract


Relaterede projekter  

Tvillingforskning

Værdifuld forskning når det gælder arv og miljø

EBB

Adgang til data

Forskning og samarbejde

For forskere

Hvilke data?

Tilgængelige tvillingdata

EBB - DTR