Skip to main content

GEMINAKAR

GEMINAKAR

- Sukkersyge, fedme og hjertekarsygdomme

Den 1. runde af projektet fandt sted i 1998, hvor der blev inkludere raske danske tvillinger uden diagnose for sukkersyge eller hjertekarsygdomme. Målet var at belyse den relative betydning af en række genetiske og miljømæssige faktorer.

Afledte projekter er:

  • Insulinkrævende diabetes mellitus hos unge voksne
  • Genome-wide linkage analysis and type 2 diabetes
  • Glucose tolerance and insulin sensitivity

 GEMINAKAR II

- Søvn, arbejde og metabolisme

I 2. runde af GEMINAKAR undersøges blandt andet søvnens betydning for udvikling af metabolisk syndrom og type 2 diabetes, alene og i samspil med generne. Denne del medfinansieres af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Finansiering

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (SSVF), Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Novo Nordisk Fonden, Helsefonden (1. Runde), NIA, Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (2. Runde).

Kontaktpersoner: Kirsten Ohm Kyvik og Christine Dalgård

INTERREG 4A

Udvalgte resultater

A short leucocyte telomere length is associated with development of insulin resistance.
Verhulst S, Dalgård C, Labat C, Kark JD, Kimura M, Christensen K, Toupance S, Aviv A, Kyvik KO, Benetos A.
Diabetologia. 2016 Jun;59(6):1258-65. Pubmed abstract

Heritability of  T peak-Tend interval and T-wave amplitude: a twin study.
Haarmark C, Kyvik KO, Vedel-Larsen E, Budtz-Jørgensen E, Kanters JK.
Circ Cardiovasc Genet. 2011 Oct;4(5):516-22. Pubmed abstract 

Genetics of dietary habits and obesity - a twin study.
Hasselbalch AL.
Dan Med Bull. 2010 Sep;57(9):B4182. Pubmed abstract

Are there common genetic and environmental factors behind the endophenotypes associated with the metabolic syndrome?
Benyamin B, Sørensen TI, Schousboe K, Fenger M, Visscher PM, Kyvik KO.
Diabetologia. 2007 Sep;50(9):1880-8. Pubmed abstract

Surfactant protein D of the innate immune defence is inversely associated with human obesity and SP-D deficiency infers increased body weight in mice.
Sorensen GL, Hjelmborg JV, Leth-Larsen R, Schmidt V, Fenger M, Poulain F, Hawgood S, Sørensen TI, Kyvik KO, Holmskov U.
Scand J Immunol. 2006 Dec;64(6):633-8. Pubmed abstract

Tvillingforskning

Værdifuld forskning når det handler om arv og miljø

EBB - DTR

DaTRIS

Infrastruktur-projektet

EBB - DTR

Adgang til data

Forskning og Samarbejde

For forskere

Hvilke data?

Tilgængelige tvillingdata

EBB - DTR