Skip to main content

Infrastukturprojektet 2008-11 (DaTRIS)

DaTRIS er et paraplyprojekt bestående af en række delprojekter, hvortil der er blevet indsamlet biologisk materiale samt helbredsdata fra ca. 14.000 én- og toæggede danske tvillinger født i perioden 1931-69.

Delprojekter

1: MADT Follow-up

Opfølgningsundersøgelse af tvillinger født 1931-52, der var med i en større undersøgelse i 1998.

2: MiDT Studiet

Undersøgelse som omfatter tvillinger født 1931-1969, som ikke blev inkluderet i 1998.

3: Life Span Studiet

EU-financieret forskningsprojekt med deltagelse af 150 danske, énæggede tvillingepar med stor forskel i deres fødselsvægt.

4: Geminakar II

Opfølgningsundersøgelse om geners og miljøets indvirkning på risikoen for insulinresistens, overvægt og hjertekarsygdomme.

5: Forekomsten af leddegigt hos danske tvillinger
6: Undersøgelse af bakteriel næsebærertilstand

- o -

Procedure

DaTRIS var organiseret i samarbejde med 5 undersøgelsescentre fordelt over hele landet og beliggende i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding; men tvillinger, som af helbredsmæssige årsager ikke kunne komme til disse centre blev undersøgt i hjemmet. Alle interviewere havde en medicinsk baggrund og gennemgik et standardiseret træningsprogram.

Indhold

Alle deltagere i alle delprojekterne gennemgik et identisk program:

  1. Et spørgeskema fremsendt med posten inden undersøgelsen bestående af ca. 100 spørgsmål
  2. Et 1-times personligt interview og tests
  3. Blodprøvetagning til DNA- og andre biologiske analyser 

Spørgeskemaets indhold

Socialdemografisk information (ægteskabelig status, børn, boligsituation, uddannelse, arbejde og beskæftigelse), helbredsrelaterede variable (selvvurderet helbred, lungefunktion, andre sygdomme og symptomer, syn og hørelse). Psykisk velbefindende (CAMDEX), levevis og sundhedsvaner, indtagelse af C-vitamin, tobaks- og alkoholforbrug, motion og fysiske-, intellektuelle-, kulturelle- og sociale aktiviteter.

1-times undersøgelsens indhold

Gennemgang af medicinforbrug, måling af blodtryk, måling af gribestyrke, test med at rejse sig gentagne gange fra en stol, antropometriske mål (højde, vægt og livvidde) og lungefunktionsmåling. Neuro-kognitive tests i form af: 12-ords hukommelse (straks og forsinket), tal-symbol erstatningsopgave, tal spændvidde opgave (forlæns og baglæns) og verbal udtryksevne (dyrearter).

Biologisk prøve

En 30 ml blodprøve blev taget til fremtidig DNA analyser og måling af forskellige biologiske variable.

Projektansvarlig

Professor Kaare Christensen


Om projektet:

The Danish Twin Registry: linking surveys, national registers, and biological information.
Skytthe A, Christiansen L, Kyvik KO, Bødker FL, Hvidberg L, Petersen I, Nielsen MM, Bingley P, Hjelmborg J, Tan Q, Holm NV, Vaupel JW, McGue M, Christensen K.
Twin Res Hum Genet. 2013 Feb;16(1):104-11. Pubmed abstract


Relaterede projekter

Genetik, epigenetik og funktionalitet: Om bevarelsen af de fysiske og kognitive evner hos ældre

Projekt

Tvillingforskning

Værdifuld forskning når det handler om arv og miljø

EBB - DTR

Projekt: MADT

Forskelle i helbred, aldring og livslængde hos danske tvillinger

OM: MADT 98

Projekt: Midt

Follow-up studie af MADT 98 (danske tvillinger født 1931-69)

OM: MIDT 2008

Kronisk leddegigt

Undersøgelse af arvelighed for kronisk leddegigt

Om: Leddegigt