Skip to main content
I Danmark har vi usædvanligt gode muligheder for at gennemføre forskningsprojekter med tvillinger. Dette skyldes, at Det Danske Tvillingregister omfatter næsten alle tvillinger født i Danmark siden 1870 og frem til i dag, og det er hermed blandt de største og mest omfattende tvillingregistre i verden. 

Tatoveringer, livsstilsfaktorer - og risiko for kræft

Kan blæk i tatoveringer relateres til forekomsten af visse former for hud- og blodkræft? 
| 2021-2023 | Projektbeskrivelse


Funktionelle genomiske studier af aldersrelaterede egenskaber og sygdomme - et multi-omics studie af tvillinger 

Målet med dette projekt er at anvende genetiske, epigenetiske og transkriptionelle data fra tvillinger til at undersøge bidraget fra hvert enkelt lag af biologisk variation, samt i kombination, til forskelle i aldring, aldersrelaterede sygdomme og overlevelse. 
| 2021-2024 | Projektbeskrivelse |


Kryds-associationer og risikofaktorer for hæmatologiske cancere 

Ph.d. projekt: Projektets formål er at beskrive genetiske og miljømæssige risikofaktorer for hæmatologiske cancere samt risikosammenhænge over tid på tværs af cancertyper ved brug af en populationsbaseret nordisk tvillingekohorte. At identificere mulige epigenetiske markører for hæmatologiske cancere i et matched case co-twin studie ved brug af epigenetiske data fra danske tvillinger. Samt at påbegynde et matched case co-twin studie af tatoveringsblæk og risiko for cancer ved brug af ny-indsamlede eksponeringsdata. 
| 2019-2023 | Projektbeskrivelse


Genetik og Epigenetik - Aldring og Livslængde

Undersøgelse af de genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på aldring og livslængde. I studiet indgår DNA fra midaldrende og ældre tvillinger, samt survey-data med oplysninger om en lang række egenskaber relateret til helbred og funktionsevne.
| 2019-2022 | Projektbeskrivelse |


NorTwinCan: Nordisk Tvillingstudie af Cancer

NorTwinCan er det største tvillingstudie i verden for forskning i arvelighed og familiær ophobning af prostata-, bryst-, livmoder- og tarmkræft. 
| 2011- 2025 | Projektbeskrivelse |


Hvorfor får flere kvinder Alzheimer's demens?

Ph.d. projekt: Kvinder har en øget risiko for at udvikle Alzheimers demens sammenlignet med mænd. Dette efterlader spørgsmålet om hvorvidt kvindelige kønshormoner har en indflydelse på den kognitive funktion, samt på risikoen for udvikling af demens. 
| 2017-2022 | Projektbeskrivelse | 


IGEMS: Interplay of Genes and Environment across Multiple Studies

Internationalt samarbejdsprojekt mellem tvillingeforskere fra Europa, USA og Australien. IGEMS inkluderer data fra 15 longitudinelle tvillingstudier, der følger voksnes udviklings- og aldringsprocesser.
| 2014-2023 | Projektbeskrivelse |


Leddegigt hos danske tvillinger

Man ved fra mange undersøgelser, at der er en øget risiko for udvikling af leddegigt, hvis der er slægtninge i familien, der allerede har sygdommen. Vi ønsker at undersøge den genetiske komponent og har derfor haft kontakt til næsten 350 tvillinger, der i 2002 oplyste, at de havde leddegigt. 
| 2008-2013 | Projektbeskrivelse |


Visuel aldring: Genetiske og miljømæssige faktorer

Formålet var at undersøge graden af genetisk og miljømæssig indflydelse på den synlige aldring af ansigtet og dermed personens udseende. Dette undersøgtes ved hjælp af fotografier, spørgsmål om bl.a. livsstil samt målinger på selve ansigtshuden. I undersøgelsen deltog 200 kvinder – alle tvillinger i alderen 60 til 80 år. 
| 2004-2005 | Projektbeskrivelse |


LSADT : Longitudinal Study of Aging Danish Twins

Forløbsundersøgelse med ca. 5.000 danske tvillinger født før 1931. Formålet med undersøgelserne var at belyse årsager til variation i levetid, helbred, sygdomsudvikling, tab af funktionsevne og intellektuelle færdigheder blandt ældre og de allerældste danskere. 
| 1995-2007 | Projektbeskrivelse |


DaTRIS : Infrastrukturprojektet*

DaTRIS er et paraplyprojekt bestående af en række delprojekter, hvortil der er blevet indsamlet biologisk materiale samt helbredsdata fra ca. 14.000 én- og toæggede danske tvillinger født i perioden 1931-69. 
| 2008-2011 | Projektbeskrivelse |


MADT 98 : Middle Aged Danish Twins*

Undersøgelse af danske tvillinger født 1931-52, hvor 4.314 tvillinger deltog. Studiet omfattede interviews, fysiske målinger og tests samt blodprøve. I 2008/11 gennemførtes en 10-års opfølgning med deltagerne fra denne undersøgelse. 
| 1998 & 2008-2011 | Projektbeskrivelse |


Geminakar I & II
|: Insulin resistens, abdominal adipositas og kardiovasculære risikofaktorer

Den 1. runde af projektet i 1998 inkludere raske danske tvillinger uden diagnose for sukkersyge eller hjertekarsygdomme. I 2. runde af GEMINAKAR undersøgtes blandt andet søvnens betydning for udvikling af metabolisk syndrom og type 2 diabetes, alene og i samspil med generne. 
| 1998 & 2008 | Projektbeskrivelse |


Tvilling Omnibus*
|: Tvillingers helbred og sygdomme

Omnibus undersøgelser blandt voksne tvillinger i 1994 og 2002 og blandt tvillingebørn i 2003. Formålet med forskningen var at studere tvillingers helbred og sygdomme, samt kendte risikofaktorer for sygdom. 
| 1994, 2002 og 2003 | Projektbeskrivelse |

Tvillingforskning v/ SDU

Målet er at identificere genetiske og miljømæssige årsager til at sygdomme opstår og udvikles.

EBB & DTR

Dansk Center for Tvillingforskning

Værdifuld forskning når det handler om arv og miljø

Gå til DTR