Skip to main content

Læbe-Ganespalte

Allerede i de tidlige stadier af livet, i fostertilværelsen og i barndommen, udsættes vi for forhold, der påvirker sundhedstilstanden. Vi forsker i, hvordan livsvilkår kan påvirke sundheden i den allertidligste del af livet, samt i årsagerne til medfødte misdannelser.

Dansk Læbe-Ganespalte Database

Databasen for danske børn født med læbe-ganespalte blev etableret i 1987 af professor Kaare Christensen i samarbejde med Dr. Poul Fogh-Andersen fra Rigshospitalet med henblik på at fremme forskning i forekomsten og årsagerne til at børn fødes med læbe-ganespalte.

Hvert år fødes der ca. 150 børn med denne misdannelse. På trods af gode kirurgiske resultater kan læbe-ganespalte ofte give anledning til problemer i barne- og ungdomsårene. De seneste års forskning har peget i retning af at læbe-ganespalte opstår som et samspil mellem arv og miljø. Nogle gener gør fosteret særligt sårbart over for miljømæssige faktorer. Det er derfor af afgørende betydning, at fremtidige studier af årsager til læbe-ganespalte inddrager både genetiske og miljømæssige faktorer.

Ved hjælp af den danske Læbe-Ganespalte Database håber vi, at vi kan være med til at afdække årsagerne til, at nogen fødes med misdannelsen og andre ikke gør, for på længere sigt at bidrage til forebyggelse gennem ændring af miljømæssige faktorer. 


Yderligere information kan fås hos:

Årsager til læbe-ganespalte

Arv og miljø

LLG-Bladet

Videnskabelige publikationer

Om læbe-ganespalte

Udvalgte artikler

Landsforeningen Læbe-Ganespalte

Læs mere om foreningens arbejde >>

LLG

Læbe-Ganespalte

Læbe-ganespalter i Danmark, 1936-1985

Rigsarkivet