ECHA

Hvis det er rigtigt, at man i nogle familier 'bliver meget gamle' kunne man formode, at hundredåriges børn var 'yngre' end deres fætre og kusiner, hvad angår funktionsevne og helbred. Men hvis det er tilfældet, skyldes det så arvelige faktorer, som børnene har arvet fra deres længelevende forældre? Disse spørgsmål søges belyst i denne undersøgelse af længelevere, deres børn og disses jævnaldrende fætre og kusiner.

ECHA – European Challenge of Healthy Aging

Undersøgelsen er en del af et europæisk projekt, som også gennemføres i Frankrig og i Italien af vores franske og italienske forskningskolleger. Undersøgelsen er betalt af offentlige forskningsfonde, som ikke har kommercielle interesser i undersøgelsen. Vi har tilsammen fået bevilget ca. 8 mio. kroner til projektet, hvoraf 1,8 mio. kroner er bevilget til den danske del.
Fra Danmark var deltagerne fra den ældste generation mellem 95 og 105 år og gennemsnitsalderen for generation 2 var 65 år. Fra generation 1 deltog i alt 269 personer. Dataindsamlingen startede i efteråret 2002 og afsluttedes i juni 2004.

Formål

Formålet med undersøgelsen er 3-delt:

  • at sammenligne funktionsevnen og helbredet hos længelevende ældre i tre europæiske regioner: Danmark, Italien og Frankrig
  • at undersøge om funktionsevne og helbred hos 50-60 årige (der er børn af længelevende forældre) er bedre end blandt andre jævnaldrende
  • at undersøge arveanlæg og biomarkører, som kan være associerede til eventuelle forskelle

For på længere sigt at fremme den sunde aldring for EU's borgere.

Indhold

Blodprøve: Undersøgelsen omfatter en blodprøve mhp. kendte arveanlæg samt arveanlæg, der i fremtiden måtte blive identificeret af betydning for menneskets helbred og livslængde.

Spørgsmål: Oplysninger om familien, uddannelse og arbejde, selvvurderet fysisk og psykisk helbred, sygdomme og indlæggelser, hjælpemidler, medicinforbrug, fysiske aktivitet (ADL) og levevaner, depressionssymptomatologi (GDS).

Undersøgelser: Deltagerne skal også medvirke i nogle små undersøgelser for at prøve deres fysiske formåen: rejse sig fra en stol uden at bruge arme/hænderne, bevægelighed i skulderpartiet, ganghastighed, samt måling af gribestyrke, vægt og højde/knæhøjde, hukommelsen testes ved hjælp af Mini Mental State Examination (MMSE).

Godkendelse

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (Sagsnr. 2002183).

Projektperiode

2002 - 04

Finansiering

The European Commission under FP5 "Quality of life and management of living resources programme"

Kontaktperson

 Lektor Bernard Jeune
 


Udvalgte publikationer

A novel sampling design to explore gene-longevity associations: the ECHA study.
De Rango F, Dato S, Bellizzi D, Rose G, Marzi E, Cavallone L, Franceschi C, Skytthe A, Jeune B, Cournil A, Robine JM, Gampe J, Vaupel JW, Mari V, Feraco E, Passarino G, Novelletto A, De Benedictis G.
Eur J Hum Genet. 2008 Feb;16(2):236-42. Pubmed abstract